TUẦN 30, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 30, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

THỨ HAI, 20/01/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

16:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp kiểm điểm lãnh đạo ĐHQGHN năm 2019.

THỨ BA, 21/01/2020

 

9:00 – 11:00, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản.

THỨ TƯ, 15/01/2020

 

8:00

PHT. Nguyễn Xuân Long kiểm tra công tác PCCC và đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.QT và các ông Vũ Xuân Kiên, Ngô Tuấn Anh (P.QT).

THỨ NĂM, 16/01/2020

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

THỨ SÁU, 17/01/2020

 

 

Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý