TUẦN 30, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 30, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 10/03/2019

THỨ BA, 05/03/2019  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng dự lễ bàn giao văn phòng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 với Bộ môn.Thành phần tham dự: Lãnh đạo các phòng TCCB, HCTH, Quản trị, Đào tạo, HTPT; Trung tâm CNTT-TT&&HL; Toàn thể cán bộ Bộ môn NN&VH ĐNA; ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐTVHT&PT).
14:00 -15:30, tại 410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Phòng Quản trị về báo cáo kế hoạch chi tiết để triển khai nhiệm vụ trọng tâm số 5 của Trường ĐHNN năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Quản trị; Tổ trưởng các tổ Bảo vệ, Xây dựng, Hội trường lớp học, Thiết bị; Bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

THỨ TƯ, 06/03/2019  
9:00 – 10:30, tại P.410, A1 PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đoàn Trường Đại học Ngôn ngữ Matxcova.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Định Thị Thu Huyền (K.NN&VH Nga); Irina Kraeva (Hiệu trưởng); Irian Shokina (TP.QHQT); GS.Elena Zubtsova (K.NN Phương Đông); Maria Mokhovikova (Thư ký – Tổ chức thế giới Nga).

9:00 – 11:30, tại HT Tầng 1,

Sunwah

Hiệu trưởng dự lễ khai trương “Cổng luyện thi tốt nghiệp THPTQG môn Tiếng Anh” (https://ulistogether.vn).

Thành phần tham dự: Chủ tịch HĐ TVHT&PT (Nguyễn Lân Trung); Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh, gồm các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng, Vũ Văn Hải, Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Đoàn, Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Ngọc Anh; Ban Giám hiệu, đại diện giáo viên tổ Tiếng Anh trường THPT CNN và khách mời.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy tham dự cuộc họp về thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo công tác thực tập tại Nhật Bản cho sinh viên (Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Đào Nga My (K.NN&VH Nhật Bản); Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Huyền Trang và chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV).

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 PHT. Ngô Minh Thủy tham dự Lễ khai giảng chương trình Văn bằng 2 tiếng Anh hệ VLVH dành cho 40 học viên Trường Sỹ quan chính trị.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN và Chuyên viên phụ trách.

THỨ NĂM, 07/03/2019  
14:00, tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng họp về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019 – 2020 thuộc Dự án ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
15:30 – 17:00, tại P.201, A1 PHT. Ngô Minh Thủy gặp mặt đại diện công ty Morisada về công tác giới thiệu việc làm sinh viên.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV; Phòng HTPT và đại diện công ty Morisada.

THỨ SÁU, 08/03/2019  
7:30 -15:00, tại TTGDQPAN

Láng Hòa Lạc

Ban Giám hiệu tham dự tổ chức hoạt động “Ngày hội kết nối – ULIS Team Building Day” và Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Trường.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

1.CT&CTHSSV thực hiện công văn số 507/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 21/2/2019 về chương trình học bổng Lotte học kỳ 2, năm học 2018-2019, hạn nộp danh sách và hồ xét nhận học bổng trước ngày 04/3/2019 ; công văn số 500/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/2/2019 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn quốc năm học 2019-2020, hạn nộp hồ sơ trước ngày 05/3/2019; công văn số 525/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 25/02/2019 về chương trình học bổng Annex học kỳ 2, năm học 2018-2019, hạn xét chọn và nộp hồ sơ trước ngày 06/3/2019.

  1. TCCB thực hiện công văn số 535/ĐHQGHN-TCCB ngày 26/2/2019 về đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên, hạn nộp đề xuất trước ngày 05/3/2019.
  2. CT&CTHSSV và Khoa SĐH phối hợp thực hiện công văn số 502/ĐHQGHN-ĐT ngày 21/2/2019 về thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học CHUO, Nhật bản trong năm học 2019-2020, hạn nộp hồ sơ trước ngày 08/3/2019.
  3. TCCB và P.CT&CTHSSV phối hợp thực hiện công văn số 605/BGDĐT ngày 21/02/2019 về giới thiệu cá nhân, Tập thể để xét giải thưởng Vừ A Dính năm 2019, hạn nộp công văn và báo cáo thành tích trước ngày 10/3/2019.
  4. Các Phòng chức năng, các Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, các Văn phòng: Đoàn Thanh niên, Côngđoàn và VPĐU nộp Báo cáo giao ban Quý I/2019 về Phòng Hành chính
  5. Các Phòng chức năng, các Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, các Văn phòng: Đoàn Thanh niên, Côngđoàn và VPĐU nộp Báo cáo giao ban Quý I/2019 về Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày thứ Sáu (08/3/2019).
  6. Ngày 09/03 và 10/03/2019 Hiệu trưởng làm việc với Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa.
  7. Từ ngày 4/3 đến 14/03/2019 Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp LLCT tại HVCTQG Hồ Chí Minh.
  8. Lâm Quang Đông tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng từ ngày 27/02/2019 đến ngày 19/03/2019.