TUẦN 29, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 29, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

THỨ HAI, 11/01/2021

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa.

10:30 – 12:00, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp triển khai công tác Tuyên giáo năm 2021.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TN Trường; các ông: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT &HL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp công tác tổ chức Workshop 1 của UNC2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐTVHT&PT), Nguyễn Thuý Lan, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

15:30 – 16:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự tập huấn phần mềm VNU-Office.

16:30 – 17:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với đội sinh viên xung kích của Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Tuấn Anh (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và đội sinh viên xung kích.

THỨ BA, 12/01/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo TT. Khảo thí.

Thành phần tham dự: ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.202, ĐHQGHN

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp Hội đồng tư vấn về xây dựng dạng thức bài thi đánh giá năng lực học sinh phổ thông của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu làm việc về kế hoạch phát triển Đề án ULIS Connect.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT-BDNN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Như Anh (P.CT&CTHSSV), Trần Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN).

THỨ TƯ, 13/01/2021

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng tham dự Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

9:00 – 10:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp chi bộ phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng Quản trị.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp BTC và nhóm điều phối viên chương trình Vòng tay yêu thương cho phụ huynh và học sinh THCS Ngoại ngữ.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc về giải pháp công nghệ cho Đề án ULIS Connect.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN).

THỨ NĂM, 14/01/2021

 

8:00, tại HT Sunwah

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Hội nghị sơ kết đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2020.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, các khoa đào tạo, các bộ môn trực thuộc Trường; Trường THPT CNN, Trường THCS NN.

8:00 – 12:30, tại P.901, ĐHQGHN

PHT. Lâm Quang Đông tham dự hội nghị tập huấn công tác hợp tác phát triển.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lưu Mạnh Kiên, Mai Vân Hoa, Trần Thị Thùy Linh (P.HTPT).

10:00, tại Tòa C1T, VNU

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm thông tin thư viện, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm ĐBCL.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Trung tâm ĐBCL; bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị về Đề án “Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ nhân viên Phòng Quản trị, Trường ĐHNN”.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), ông Lê Văn Tuyển (P.KHTC).

THỨ SÁU, 15/01/2021

 

8:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị tổng kết năm 2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch HĐ KH-ĐT Trường, Chủ tịch HĐ TV HTPT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng phòng KH-TC; Trưởng các phòng, trung tâm và các khoa đào tạo.

9:00 – 10:30, tại HT tầng 1  Sunwah

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12/2020.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường.

14:00 – 15:00, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng nhiệm vụ quy hoạch Dự án ULIS tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

15:00 – 16:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu tham dự tập huấn sử dụng chữ ký số.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị đã được cấp chữ ký số; lãnh đạo và văn thư Phòng HCTH.

THỨ BẢY, 16/01/2021

 

8:00 – 17:30, tại các Homies

PHT. Hà Lê Kim Anh dự chương trình “Vòng tay yêu thương” của Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: toàn thể học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS NN; khách mời.

CHỦ NHẬT, 17/1/2021

 

8:30 – 11:45, tại P.410 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Workshop 1 của UNC2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN); các diễn giả; đại biểu đăng ký tham dự và khách mời.