TUẦN 29, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 13/01/2020đến ngày 19/01/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 29, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 13/01/2020đến ngày 19/01/2020

THỨ HAI, 13/01/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo và văn phòng Ban chỉ đạo CLC.

8:00 – 10:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh về công tác bồi dưỡng giáo viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Sở GD&ĐT Quảng Ninh; Khoa ĐT&BDNN.

10:00 – 10:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Quan hệ quốc tế và Pháp ngữ vùng Québec với Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo phòng Hợp tác Phát triển; Ban chủ nhiệm khoa Pháp; Khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT& CTHSSV.

14:00 – 15:00, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đoàn Trường Đại học Chengchi, Đài Loan (NCCU).

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Chử Thị Bích (BM.NN&VH Việt Nam).

14:00 – 16:30, tại P.406, A1

Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm “Rà soát, đánh giá và xây dựng Chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc mầm non và các bậc phổ thông”.

Thành phần tham dự: Toàn thể thành viên theo QĐ thành lập Hội đồng; nhóm tác giả và khách mời.

15:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hợp tác phát triển.

THỨ BA, 14/01/2020

 

8:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Ban Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Đại biểu tham dự Hội nghị theo Công văn số 1715/ĐHNN-HCTH ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng gặp mặt các giảng viên xây dựng môn học mới trong CTĐT.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; các giảng viên được mời.

14:00 – 16:00, tại P.210, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với chuyên gia Quỹ giao lưu QT Nhật Bản và nhóm giáo viên tiếng Nhật.

THỨ TƯ, 15/01/2020

 

9:00 – 11:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình

Hiệu trưởng làm việc với Sở GD & ĐT tỉnh Hoà Bình về triển khai công tác ĐANNQG năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo, chuyên viên Sở GD&ĐT Hoà Bình; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và Vũ Thị Ngoan (Khoa ĐT&BDNN).

9:00 – 10:30, tại P.201, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với Công ty LGA và đại diện Nhà xuất bản McGraw Hill  về học bổng và CT hợp tác trong hoạt động thực tập cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng CT&CTHSSV, Trưởng phòng HTPT; Đại diện lãnh đạo Khoa SPTA; bà Nguyễn Thị Thu Dung (Phòng CT&CTHSSV)

9:00 – 10:30, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về hợp tác triển khai công tác Đề án NNQG năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Sở GD&ĐT Hưng Yên; ông Hoa Ngọc Sơn, ông Nguyễn Hồng Quang (K.ĐT&BDNN).

10:30 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy dự lễ bế giảng khóa học Tiếng Việt cho các học viên Hàn Quốc. 

Thành phần tham dự: Giảng viên bộ môn NN&VH Việt Nam tham gia khóa học; học viên và khách mời.

15:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng gặp mặt sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh vừa hoàn thành chuyến học ngắn hạn tại Singapore.

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Đại diện BCN khoa Sư phạm Tiếng Anh; Đại diện lãnh đạo P.CT&CTHSSV; 15 sinh viên vừa tham dự chuyến học tập ngắn hạn tại Singapore.

THỨ NĂM, 16/01/2020

 

8:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ĐHQGHN.

9:00 – 11:30, tại HT

Vũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Khai mạc ngày Hội tiếng Thái (ULIS Thailand Day 2020).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị;  Cán bộ, giảng viên BM.NN&VH Đông Nam Á; Khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Ngày hội việc làm ULIS JOB FAIR 2020.

Thành phần tham dự: Thành viên BTC Ngày hội việc làm (theo QĐ số 2266/ QĐ- ĐHNN ngày 12/9/2019) và cán bộ phụ trách thuộc Phòng CT- CTHSSV.

13:30 – 17:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết năm 2019 Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng, Phó trưởng các đơn vị; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và phát triển Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường (là cán bộ); Ban Tổ chức và khách mời.

THỨ SÁU, 17/01/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

14:00 – 15:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự lễ bế giảng khóa học Tiếng Việt cho sinh viên Đại học Keimyung.

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Cán bộ, giảng viên khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên Đại học Keimyung.

15:00 – 16:00, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông dự lễ bế giảng khóa học Tiếng Việt cho sinh viên Đại học Hongik.

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT); Cán bộ, giảng viên khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên Đại học Hongik.