LỊCH TUẦN 28, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH TUẦN 28, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 03/01/2022Nghỉ Tết dương lịch 2022
THỨ BA, 04/01/2022 
8:30 – 10:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 10:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp với Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ.
10:30 – 12:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.ĐT, P.KHCN, P.HTPT, P.KHTC; Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư ĐTN, lãnh đạo P.HCTH.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát công tác chuẩn bị khóa tập huấn ngày 09/1/2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Dương Anh Chiến (K.SPTA), Trần Thị Bích Ngọc (K.TA).
14:00 – 16:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh duyệt các tiết mục Chương trình “Đại nhạc hội ULIS HÒA CA 2022 gây quỹ Học bổng Ước mơ xanh và chào mừng ngày 09/01”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN), Hoàng Mai Phương (Bộ môn NNVH Ả rập).
16:00 – 17:00, Zoom MeetingPHT. Lâm Quang Đông họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường N.20.04. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Huyền Trang (K.SPTA), Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Nguyễn Thị Linh Yên (K.NN&VHCNNTA), Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN).
THỨ TƯ, 05/01/2022 
8:30 – 10:00, tại P.104, A3PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình hậu kiểm công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021. Thành phần tham dự: lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách tuyển sinh K.SĐH.
8:00 – 9:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về cấu trúc định dạng đề thi Olympic ĐHQGHN các môn Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Giám đốc Trung tâm Khảo thí, BGH THPT Chuyên Ngoại ngữ.
9:30 – 11:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc tổ chức các bài thi đánh giá NLNN đáp ứng yêu cầu CĐR về ngoại ngữ đối với sinh viên đại học và học viên SĐH của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: TT. Khảo thí, P.ĐT, Khoa SĐH, P.KHTC.
13:30, tại P.202, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng họp Thường vụ ĐHQGHN.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác thi tuyển sinh sau đại học. Thành phần tham dự: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TTKT).
15:30 – 17:00, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị kiện toàn Chi uỷ Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: Trưởng P.TCCB; BGH, Chi uỷ, Trưởng các Bộ môn Trường THPT CNN.
THỨ NĂM, 06/01/2022 
8:30 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng KHCN. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.KHCN, bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu cấp trường giáo trình của Khoa NN&VH Nga. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Ngô Thị Minh Thu, Khuông Thị Thu Trang (K.NN&VH Nga) và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc phát triển Chương trình Đại sứ văn hoá đọc năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL).
15:30 – 16:00, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp Nhóm xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật các chương trình đào tạo. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (THPTCNN), Nguyễn Huyền Trang (THCS NN).
THỨ SÁU, 07/01/2022 
10:00 – 11:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc lắp đặt hệ thống wifi tập trung tại các giảng đường. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng thẩm định cấp trường bộ tài liệu và ứng dụng học tiếng Hàn Genie-K. Thành phần tham dự: các ông/bà: Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.
THỨ BẢY, 08/01/2022 
CHỦ NHẬT, 09/01/2022 
14:00 – 17:00, tại HT Tầng 1, Tòa nhà ULIS – SunwahHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tổng duyệt Chương trình “Đại nhạc hội ULIS HÒA CA 2022 gây quỹ Học bổng Ước mơ xanh và chào mừng ngày 09/01”. Thành phần tham dự: Ban tổ chức chương trình, các đơn vị có tiết mục trình diễn trực tiếp.
19:30 – 22:00, tại HT Tầng 1, Tòa nhà ULIS – Sunwah và trực tuyếnBan Giám hiệu dự Chương trình “Đại nhạc hội ULIS HÒA CA 2022 gây quỹ Học bổng Ước mơ xanh và chào mừng ngày 09/01”. Thành phần tham dự: Dự trực tiếp: Trưởng các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.KHTC, P.TCCB, TT.CNTT-TT&HL, K.ĐTBD&NN; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV và khách mời.Dự trực tuyến: toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, cựu giáo chức, cựu HSSV, học viên trong toàn Trường.