TUẦN 27, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 27, NĂM HỌC 2018–2019 Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

THỨ HAI, 11/02/2019  
9h00 – 9h15 tại P.410, A1 Ban Giám hiệu tiếp đoàn Lãnh đạo ĐHQGHN chúc Tết Nhà trường.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

9:15 – 10:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu dự Hội nghị cán bộ cốt cán đầu xuân Kỷ Hợi 2019 và giao ban công tác tháng 2/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác và Phát triển, Bí thư các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường.

10:00-11:00, tại HT VĐL Ban Giám hiệu dự Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 cán bộ khối Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc, Khoa Sau đại học và Khoa ĐT và BDNN.Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường; Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các Phòng, các Trung tâm, các Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng NN. Trân trọng kính mời Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng KH và ĐT, Chủ tịch HĐ Tư vấn HT và PT, đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.
THỨ BA, 12/02/2019  
8:00-9:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

 Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng.

8:30-10:00, tại P.410, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác lấy ý kiến phản hồi

người học.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm

ĐBCL, Trung tâm CNTT-TT& HL, Bộ môn NNVHVH, Bộ

môn TLGD, Phòng CT& CTHSSV, Khoa ĐT& BDNN.

9:30-11:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh

THỨ TƯ, 13/02/2019  
8:00-10:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai cuộc thi viết giới thiệu sách thuộc Đề án Phát triển văn hóa đọc trong sinh viên.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Đức Tá (TT.CNTT-TT&HL); Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, CT&CTHSSV; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV.

THỨ NĂM, 14/02/2019  
 
THỨ SÁU, 15/2/2019  
9:00-10:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Quản lý dự án – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Nhà trường nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi từ ngày 02/02/2019 đến ngày 10/02/2019 (Từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết).
  2. Từ ngày 11/2/2019 đến ngày 15/2/2019, Hiệu trưởng tham dự diễn đàn các nhà lãnh đạo Đông Nam Á về Quản trị đại học tại Xin-ga-po.