TUẦN 26, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 26, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 20/12/2021  
8:00 – 9:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban. 
9:30 – 12:00, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp về kế hoạch tuyển sinh các bậc học và tổ chức các kỳ thi ĐGNLNN cho sinh viên và học viên SĐH năm 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.ĐT&BDNN, Trường THPT CNN, Trường THCS NN, Khoa TA, P.CT&CTHSSV, TT.CNTT-TT&HL, TT. Khảo thí, P.KHTC, P.QT, Đoàn TN. 
THỨ BA, 21/12/2021  
8:30 – 10:00, tại Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
14:00 – 15:30, tại Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
14:00 – 15:30, P.301, A1 PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Kisstartup về các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên. Thành phần tham dự: Trưởng P.KHCN, Chuyên viên Văn phòng Đề án FIRE; bà Nguyễn Thanh Thuỷ (K.SPTA) và khách mời. 
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với đoàn KTGS về công tác BDGV Đề án NNQG. Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (K.ĐT&BDNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 
THỨ TƯ, 22/12/2021  
8:30 – 11:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy để đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo Đảng ủy, Báo cáo Ban Giám hiệu và bình xét khen thưởng Chi bộ – đảng viên năm 2021, kiểm điểm đánh giá cuối năm các đồng chí Đảng ủy viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường. 
13:30 – 15:00, tại P.406, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: bà Phan Thị Huyền Trang (BM. NN&VH Việt Nam) và thành viên Hội đồng. 
14:00 – 15:30, tại Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
14:00 – 15:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai Chương trình phát triển văn hoá đọc năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thanh Bình (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Phú Chiến (THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (THCS NN), Nguyễn Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN). 
15:30 – 17:00, tại P.406, A1 PHT. Lâm Quang Đông họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở N.19.02. Thành phần tham dự: Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNNNN&QTH), Lê Hoài Ân, Lê Thị Bích Thủy (K.NN&VH Đức), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Vương Thanh Nhàn (K.SPTA). 
16:00 – 17:30, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
20:00, trực tuyến PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi hướng dẫn cho giảng viên toàn Trường về việc thực hiện kê khai, thống kê giờ dạy. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.ĐT; đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: P.TCCB, P.KHTC; Ban chủ nhiệm, chuyên viên văn phòng và toàn thể giảng viên giảng dạy bậc đại học toàn Trường. 
THỨ NĂM, 23/12/2021  
8:30 – 10:00, tại ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN. Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
9:00 – 11:00, Zoom Meeting  Ban Giám hiệu dự Khóa bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và phục vụ đào tạo: “Xây dựng video, clip trên Canva” (Khóa 2).  Thành phần tham dự: viên chức, NLĐ khối phục vụ đào tạo (bắt buộc) và cán bộ giảng dạy quan tâm. 
8:00 – 11:45, tại HT tầng 1 Sunwah PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ LKQT với Đại học Southern New Hampshire. 
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp về việc sửa đổi các Quyết định số 2555/QĐ-ĐHNN, 2668/QĐ-ĐHNN và các quy định liên quan Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT). 
THỨ SÁU, 24/12/2021  
8:30 – 10:00, tại ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021 của Ban Thường vụ  Đoàn Thanh niên ĐHQGHN.  Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV). 
10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo P.QT. Thành phần tham dự: các ông Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT). 
15:00 – 17:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Những điều nhạy cảm và ứng phó của biên/phiên dịch”. Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên P.KHCN,  các giảng viên, sinh viên quan tâm. 
THỨ BẢY, 25/12/2021  
Cả ngày, trực tuyến PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn Chương trình Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp (Đề án 844). 
CHỦ NHẬT, 26/12/2021  
  

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  Ngày 25/12/2021, 7:30, tại giảng đường B3, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Tuyển dụng VCNN năm 2021-Kiểm tra năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ tin theo yêu cầu của vị trí việc làm ứng tuyển. Thành phần tham dự: thành viên Ban coi thi, chấm thi theo quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể ứng viên đăng ký dự tuyển.