TUẦN 26 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 05.02.2018 ĐẾN NGÀY 11.02.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 26 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 05.02.2018 ĐẾN NGÀY 11.02.2018

THỨ HAI, 05.02.2018

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h00-11h00 tại phòng 201, A1: Tiếp Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai đào tạo chuyên ngành SPTA tiểu học.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trưởng Bộ môn PPGD Khoa SPTA, lãnh đạo Bộ môn TLGD, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, Giám đốc TT.ĐBCL.

 • 15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Họp về công tác truyền thông ba CTĐT CLC theo Thông tư

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa: NN&VH Nhật Bản, NN&VH Hàn Quốc, NN&VH Trung Quốc, Trưởng phòng CT&CTHSSV, Giám đốc TT.CNTT-TT&HL.

THỨ BA, 06.02.2018

 • 14h00 tại ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức cuộc họp về phương án phối hợp giữa các đơn vị đào tạo với Bệnh viện ĐHQGHN trong việc hoàn thiện hồ sơ và phân bổ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, sinh viên, học sinh từ nguồn kinh phí BHXH.

Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các Phòng: Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng CT&CTHSSV.

 • 14h30 -16h00 tại HT tầng 1, Sunwah: Hội Hữu nghị Việt Nam – Ôxtrâylia phối hợp với Trường ĐHNN tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sách trắng Ngoại giao Ôxtrâylia và quan hệ Việt Nam – Ôxtrâylia: Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Phòng HTPT, Phòng CT&CTHSSV, đại diện BCN các  Khoa: SPTA, NN&VHCNNTA, KTA; sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh (được cử); Đại sứ Ôxtrâylia tại Việt Nam, Tham tán Chính trị Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam; lãnh đạo Liên hiệp, lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Ôxtrâylia; đại diện Vụ khu vực Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại, đại diện Viện nghiên cứu chiến lược Bộ ngoại giao, Trung tâm nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế (Đại học KHXH và NV), Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, Trung tâm Châu Á – Thái Bình Dương…(P.HTPT chuẩn bị bài phát biểu).

 • 14h30 -17h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Lễ Tốt nghiệp lớp thạc sĩ Liên kết Quốc tế Khóa 23 & 24.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, các thầy cô tham gia giảng dạy Sau đại học và khách mời(K.SĐH chuẩn bị bài phát biểu và bố trí phiên dịch).

THỨ TƯ, 07.02.2018 

 • 8h00-10h00 tại phòng 410, A1: Sơ kết giai đoạn 1 triển khai Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng phòng KHCN, Trưởng phòng KHTC, nhóm nghiên cứu và khách mời.

 • 10h30-11h30 tại phòng 201, A1: Tiếp Trưởng đại diện Quỹ giao lưu văn hóa Hàn Quốc (Korea Foundation).

Thành phần: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc.

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo ĐHQGHN năm 2017.

THỨ NĂM, 08.02.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 (chiều 14h00) tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo ĐHQGHN năm 2017.
 • 16h00 tại công ty TNHH VSUN Việt Nam: Làm việc với Công ty TNHH VSUN Việt Nam.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và Khoa NN&VH Trung Quốc.

THỨ SÁU, 09.02.2018

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 1. Phòng KHTC (đầu mối) phối hợp với Khoa ĐT&BDNN, TT. Khảo thí thực hiện công văn số 06/ĐANN-KHTC về việc lấy ý kiến đề nghị bổ sung nội dung chi và mức chi của Đề án ngoại ngữ Quốc gia, hạn nộp ý kiến góp ý trước ngày 10/02/2018.
 2. Ngày 06/02/2018 tại Trường THPT CNN: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 3. Ngày 09/02/2018 tại Phòng CT&CTHSSV: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 4. Từ ngày 05/02-07/02/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.