TUẦN 25 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 29.01.2018 ĐẾN NGÀY 04.02.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 25 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 29.01.2018 ĐẾN NGÀY 04.02.2018

THỨ HAI, 29.01.2018

 • 8h00 -9h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 10h00 -11h30 tại phòng 201, A1: Tiếp đoàn Trường Đại học Saga- Nhật Bản bàn về việc hợp tác đào tạo.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, ông Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng P.HTPT), bà Đào Thị Nga My (Trưởng Khoa NN&VH Nhật Bản).

 • 10h30 -11h00 tại phòng 207, A1: Đón tiếp Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (Tham tán giáo dục, Bí thư và Trợ lý).

Thành phần: Hiệu trưởng, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Phạm Minh Tiến (Trưởng khoa NN và VH Trung Quốc).

 • 14h00 -15h00 tại phòng 201, A1: Tiếp đoàn Trường Victoria University of Wellington bàn về việc hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), đại diện lãnh đạo các Khoa: Khoa SPTA, Khoa Sau Đại học, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng.

 • 15h00 -16h30 tại phòng 101, A3: Tổ chức kiểm thử phần mềm Mr. Test chấm bài thi tuyển sinh SĐH môn ngoại ngữ.

Thành phần: Đại diện Ban Đào tạo – ĐHQGHN, đại diện Trung tâm Ứng dụng CNTT – ĐHQGHN, đại diện Trung tâm máy tính Trường ĐHCN, PHT Nguyễn Xuân Long, BCN Khoa Sau đại học, các ông: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN), Trần Thị Phương Nhung, Trịnh Hồng Nam (Khoa SĐH).

 • 15h30 -17h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN, mã số QG.14.50 “Nghiên cứu những đặc trưng ngôn ngữ văn hóa cơ bản trong giao tiếp Nhật – Việt”.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 5078/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2017 của ĐHQGHN.

THỨ BA, 30.01.2018

 • 8h00 tại Bộ GD&ĐT: Hiệu trưởng tham dự Hội nghị Ban chỉ đạo đổi mới đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.
 • 9h00 -11h15 tại phòng 410, A1: Gặp mặt sinh viên sau khi hoàn thành chương trình Thực tập tại Nhật Bản.

Thành phần: Ban chỉ đạo thực  tập Nhật Bản; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và cán bộ phụ trách thực tập của Phòng CT&CTHSSV, 11 sinh viên hoàn thành chương trình thực tập.

 • 9h30 – 10h30 tại phòng 509, A1: Bế giảng lớp tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho SV Trường ĐH Keimyung – Hàn Quốc.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Phòng HTPT, đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc, giáo viên phụ trách, sinh viên.

 • 15h30 -17h00 tại phòng 410, A1: Gặp mặt thường niên sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt năm 2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng Đào tạo, Phòng KHTC, các khoa đào tạo có SV hoàn cảnh đặc biệt; Bí thư ĐTN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường; Lớp trưởng và Bí thư các lớp có SV hoàn cảnh đặc biệt.

THỨ TƯ, 31.01.2018 

 • 8h00 tại tầng 1, Sunwah: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm áp dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng Đào tạo và Khoa SĐH, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và các khoa đào tạo.

 • 8h00 – 11h30 tại phòng 509, A1: Tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm công bố quốc tế các ngành khoa học xã hội & nhân văn và xúc tiến công bố quốc tế của cán bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, Phòng KHCN, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toàn Trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh (có đăng ký).

 • 10h00 – 11h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2018: bàn về triển khai công tác truyền thông TSĐH năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Ban truyền thông TS ĐH theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHNN ngày 22/1/2018 của Hiệu trưởng.                                                                             

 • 16h00 – 17h00 tại phòng 410, A1: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi thử vào lớp 10 THPT CNN ngày 04/02/2018.

Thành phần: Hội đồng TS lớp 10 THPT CNN năm 2018 theo QĐ số 2467/QĐ-ĐHNN ngày 7/12/2017 và QĐ số 208/QĐ-ĐHNN ngày 2/1/2018.

THỨ NĂM, 01.02.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 02.02.2018

 • 8h00 tại Kiên Giang: Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác phát triển Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường.

 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: Lãnh đạo Phòng Đào tạo họp triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.
 • 8h30 tại HT tầng 2, Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác TCCB của ĐHQGHN trong tình hình mới”.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TCCB.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban coi thi kỳ thi thử vào lớp 10 THPT CNN ngày 4/2/2018.

Thành phần: Trưởng điểm, Trưởng thư ký, Thư ký, Ủy viên Hội đồng Ban coi thi kỳ thi thử.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 1. Phòng TCCB phối hợp với P.QT thực hiện công văn số 54/BCH-CT về việc Huy động học viên đào tạo, bổ túc, huấn luyện sĩ quan dự bị năm 2018, hạn nộp danh sách trước ngày 30/01/2018.
 2. Phòng KHTC thực hiện công văn số 194/ĐHQGHN-KHTC về việc báo cáo số liệu chi tiết các nguồn thu ngoài NSNN năm 2017, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/01/2018.
 1. Phòng KHCN thực hiện công văn số 200/ĐHQGHN-KHCN về việc triển khai đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN, hạn nộp báo cáo trước ngày 02/02/2018.
 2. Ngày 30/01/2018 tại Khoa Đức, Khoa Hàn, Trung tâm NCGDNN,NN&QTH: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 3. Ngày 02/02/2018 tại Khoa NN&VH Nhật Bản: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.