TUẦN 24, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 24, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

THỨ HAI, 09/12/2019

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:00 – 10:30, tại P.301, A1

Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông dự đại hội chi bộ Khoa Sau đại học – TT.NCGDNN-NN&QTH.

Thành phần tham dự: Đ/c Hà Lê Kim Anh (P.ĐT); đ/c Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); đ/c Nguyễn Thị Hải Yến (P.TCC).

9:30 – 10:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn, Dương Quỳnh Hoa.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng tham dự lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: Toàn thể các đồng chí chi bộ Phòng Đào tạo.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai hệ thống nước sạch tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Phương (P.QT); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL) và công ty tư vấn thiết kế.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp BTC tổng kết Hội thảo GRS2019 và chuẩn bị hội thảo GRS 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Khoa Sau đại học và NCS là thành viên BTC theo QĐ số 2624 ngày 13/12/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 10/12/2019

 

8:30 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng dự lễ khai mạc phiên đánh giá lần thứ 169 của tổ chức AUN-QA đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Đức.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc (GĐ TT ĐBCL), Lê Hoài Ân (Trưởng khoa Đức); Các trưởng bộ môn Khoa NN&VH Đức; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HCTH, P.HTPT, TT.CNTT-TT-HL, P.CT&CTHSSV, P.QT, P.KHTC.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2020.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Lãnh đạo P.CT&CTHSSV; Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 theo Quyết định số 2822/QĐ-ĐHNN ngày 02/12/2019 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 11/12/2109

 

8:00 – 11:00, tại HT tầng 1 Sunwah

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các đơn vị.

(Mời đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng Quý IV/2019 tham dự phần trao thưởng.)

THỨ NĂM, 12/12/2019

 

8:00 – 17:00, tại Nhà khách ĐHQGHN, Hòa Lạc

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị hợp tác trong nước của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông: ông Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN).

8:30 – 12:00, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự lễ bế mạc phiên đánh giá lần thứ 169 của tổ chức AUN-QA đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Đức.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Ninh Bắc (GĐ TT ĐBCL), Lê Hoài Ân (Trưởng khoa NN&VH Đức).

THỨ SÁU, 13/12/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 ở trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, P.QT, P.KHCN, TT. CNTT-TT&HL, TT.PTNL.

                               

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

 

  1. Từ ngày 10/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019, Lâm Quang Đông tham dự lớp tập huấn Chính trị cao cấp tại Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh.
  2. HTPT thực hiện công văn số 3823/ĐHQGHN-HTPT ngày 28/11/2019 về tham dự Diễn đàn Giáo dục Việt Đài lần thứ 6, hạn nộp danh sách cử đại diện tham dự diễn đàn trước ngày 10/12/2019.
  3. HTPT thực hiện công văn số 3985/ĐHQGHN-HTPT ngày 4/12/2019 về báo cáo tham luận tại Hội nghị hợp tác trong nước của ĐHQGHN, hạn nộp báo cáo tham luận trước ngày 10/12/2019.
  4. HTPT thực hiện công văn số 3991/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 4/12/2019 về mời sinh viên quốc tế tham dự chương trình gặp mặt chào năm mới 2020, hạn nộp danh sách sinh viên quốc tế tham dự chương trình trước 15h30 ngày 10/12/2019.
  5. ĐBCL thực hiện công văn số 3943/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 02/12/2019 về báo cáo kết quả đánh giá theo tiêu chí đại học nghiên cứu, hạn nộp báo cáo trước ngày 10/12/2019.
  6. KHTC và P.QT phối hợp thực hiện công văn số 3828/ĐHQGHN-KHTC ngày 29/11/2019 về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025, hạn nộp báo cáo trước ngày 12/12/2019.
  7. TCCB thực hiện công văn số 3956/ĐHQGHN-TCCB ngày 03/12/2019 về triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng CCVC diện quy hoạch lãnh đạo cơ quan, đơn vị của ĐHQGHN, hạn nộp danh sách tham dự trước ngày 13/12/2019.

 `