TUẦN 23, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 23, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 29/11/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

14:00 – 16:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp điều chỉnh các chương trình đào tạo ngành: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh (chuẩn và chất lượng cao).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCNNTA), Nguyễn Thúy Lan, Hoàng Thị Kim Ngân, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT).

14:00 – 15:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp Nhóm đề xuất đăng ký xuất bản sách chuyên khảo.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Hoàng Ngân, Vũ Thị Kim Ngân (P.KHCN), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Nguyễn Đức Giang (BM.TLGD), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VHCNNTA), Chu Thanh Vân (K.TA).

16:00 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tổng duyệt Tọa đàm “Sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc” (sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của UNC2022).

Thành phần tham dự: thành viên Ban tổ chức Tọa đàm theo quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 30/11/2021

 

8:30 – 10:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học và thạc sỹ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Vũ Thị Thanh Nhã (K.TA), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT).

9:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Sự va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc” (sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của UNC2022).

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN, Ban Chủ nhiệm và toàn bộ giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc, giáo viên và học sinh tiếng Trung Quốc Trường THPTCNN và khách mời.

8:30, trực tuyến

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (ĐHQGHN).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự sinh hoạt Chi bộ P.HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.HCTH-HTPT.

14:00, tại P.208, A1 và trực tuyến

PHT. Nguyễn Xuân Long dự hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT và góp ý dự thảo Nghị định thay thế.

Thành phần tham dự: ông Cù Thanh Nghị (P.TCCB).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai nhiệm vụ Đề án 844.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.KHCN, P.HTPT, P.ĐT; các ông/bà: Nguyễn Thị Thu Dung, Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Lê Văn Tuyển (P.KHTC) và nhóm giảng viên tham gia nhiệm vụ Đề án 844 theo quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 01/12/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp điều chỉnh các chương trình đào tạo chính quy bậc đại học.

Thành phần tham dự: Trưởng P.ĐT và chuyên viên phụ trách.

8:30 – 10:00, tại P.311, A1

PHT. Lâm Quang Đông họp với P.KHCN về các công việc đã triển khai trong tháng 11 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 12.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình Đại sứ ULIS 2021 và triển khai chương trình Đại sứ ULIS 2022.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh đại học, Bí thư, Phó Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội Sinh viên, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT.

15:00 – 17:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá Trường THPTCNN.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QT, P.HCTH, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, P.HTPT, P.TTPC, TT.KT, TT.CNTT-TT&HL, Trường THCSNN, lãnh đạo và toàn thể cán bộ TT.ĐBCL và Trường THPTCNN.

THỨ NĂM, 02/12/2021

 

Cả ngày, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp công dân.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TTPC).

9:30 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Cuộc thi thuyết trình Tìm hiểu cộng đồng châu Á học kỳ I (năm học 2021 – 2022).

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.TCCB, P.HTPT, P.HCTH, P.CT&CT HSSV, Ban giám khảo, thí sinh dự thi và các sinh viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp tổng kết tuyển sinh SĐH năm 2021 và triển khai kế hoạch tuyển sinh SĐH năm 2022.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên K.SĐH, lãnh đạo TT.Khảo thí, ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Nhóm xây dựng định mức kinh tế – kĩ thuật các chương trình đào tạo.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển, Đào Thị Phương Hoà, Trần Thị Phương Châm (P.KHTC), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN).

THỨ SÁU, 03/12/2021

 

8:30 – 11:00, tại Homies A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi làm việc với cán bộ văn phòng các khoa đào tạo đại học chính quy.

Thành phần tham dự: Trưởng khoa và giáo vụ các khoa đào tạo Trường; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT và khách mời.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

14:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu chương trình và các đề cương môn tiếng Pháp và tiếng Trung lớp 10-11-12 của Trường THPTCNN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPTCNN) và các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông họp báo cáo tiến độ xây dựng bài thi IBT tiếng Hàn lần 2.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng, Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời.

THỨ BẢY, 04/12/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 05/12/2021

 

8:30 – 16:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình tập huấn giáo viên phổ thông Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Chương trình và các báo cáo viên.

                                   

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Ngày 02/12/2021 và 03/12/2021, 8:00 – 17:00, tại Hội trường Vũ Đình Liên: Tổ chức may đo đồng phục cho cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Thành phần tham dự: cán bộ công chức, viên chức, người lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội hiện đang công tác tại Trường có nhu cầu may đo đồng phục.

Ngày 03/12/2021, 8:30 – 11:30, tại P.410, A1: Hướng dẫn quy trình viết Báo cáo Tự đánh giá Trường THPTCNN. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL, thành viên Nhóm công tác viết Báo cáo Tự đánh giá Trường THPTCNN theo quyết định của Hiệu trưởng.