TUẦN 23, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 23, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

THỨ HAI, 14/01/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00, tại P.208, A1 Hiệu trưởng gặp Trưởng Bộ môn NN&VHVN, Trưởng Phòng TCCB và ông Trần Hữu Trí (K.NN&VH Hàn Quốc).
10:30 – 11:30, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và chuyên gia phụ trách về việc xây dựng mẫu hồ sơ thực tập.Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT&CTHSSV.
16:00, tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự họp Hội đồng ĐHQGHN.
THỨ BA, 15/01/2019  
8:00, tại P.203, ĐHQGHN

(cả ngày)

Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị Kiểm điểm BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN năm 2018.
THỨ TƯ, 16/01/2019  
8:30 – 11:30, tại P.509, A1 PHT. Lâm Quang Đông dự Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học”

Thành phần tham dự: TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, TS. Vũ Thị Thanh Nhã, TS. Phan Huyền Trang, giảng viên trẻ và các cán bộ quan tâm.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc và ký kết văn bản hợp tác về trao đổi sinh viên giữa trường ĐHNN-ĐHQGHN và ĐH Nguyên Trí (Yuan Ze University) – Đài Loan.

Thành phần tham dự: Các ông/ bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Phạm Minh Tiến (K.NN&VHTQ).

10:00 – 11:30, tại 509, A1 Hiệu trưởng gặp mặt giảng viên và sinh viên tham gia Đề án hợp tác với địa phương.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác với địa phương theo Quyết định số 2164/QĐ-ĐHNN ngày 12/10/2018 của Hiệu trưởng; giảng viên, sinh viên tham gia Đề án và khách mời.

14:00 – 16:00, tại HT.VĐL PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ trao bằng Cử nhân hệ VLVH năm 2018-2019.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các khoa: SPTA, Tiếng Anh, NN&VH CNNTA, NN&VH Nhật Bản, NN&VH Trung Quốc; Đại diện lãnh đạo các phòng: CT&CTHSSV, QT, HCTH, KH-TC, TTr-PC; Đại diện lãnh đạo TT.ĐBCL và TT.CNTT-TT&HL;  Khoa ĐT&BDNN và 157 sinh viên tốt nghiệp.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm Tư vấn học đường.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng CT&CTHSSV; toàn thể cán bộ Trung tâm.

THỨ NĂM, 17/01/2019  
8:00 – 11:30, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHNN-ĐHQGHN theo Quyết định của Hiệu trưởng và khách mời.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo UBND Quận Cầu Giấy và lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy về việc hợp tác giữa Nhà trường và địa phương.

Thành phần tham dự: Trưởng các khoa: ĐT&BDNN, SPTA; Giám đốc TT. Khảo thí; Trưởng P.KH-TC; Hiệu trưởng Trường THPT CNN; ông Nguyễn Lân Trung (CT. HĐ TVHT&PT).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với đoàn công tác các trường Đại học của Đài Loan.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH TQ, K.ĐT&BDNN, P.HTPT.

16:00 – 17:00, tại P.301, A1 PHT. Ngô Minh Thủy gặp mặt và tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV; Đại diện lãnh đạo các khoa: NN&VH TQ, NN&VH HQ, SPTA; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch hội sinh viên.

THỨ SÁU, 18/01/2019  
9:00 – 11:00, tại P.401, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban QLDA và đơn vị thi công.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng.

15:00 – 17:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự Hội nghị sơ kết hợp tác giữa Trường ĐHNN-ĐHQGHN với Trường ĐH Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.HCTH, K.ĐT&BDNN, TT.KT, TT.ĐBCL, Đại diện ĐTN, Hội SV Trường.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. HTPT thực hiện công văn số 62/ĐHQGHN-HTPT ngày 09/01/2019 về cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), hạn nộp thông tin trước ngày 18/01/2019.
  2. Ngày 15/01/2019 từ 9:00-10:00, tại P.410, A1: Trường ĐHNN đón tiếp đoàn Đại học Putra Malaysia sang giao lưu với khoa Sư phạm Tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm, Đại diện giáo viên, đại diện sinh viên Khoa Sư phạm Tiếng Anh; Ông Aqmar Saad, Quản lý đối ngoại Chương trình Eximius Mobilty Program, Đại diện sinh viên trường ĐH Putra Malaysia.

  1. Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 (cả ngày), tại Nhà A2: Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

  1. Các đơn vị nộp báo cáo tham luận cho Hội nghị tổng kết năm 2018 trước ngày 15/01/2019 (theo Thông báo số 1458/TB-ĐHNN ngày 28/12/2018).