TUẦN 23 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 15.01.2018 ĐẾN NGÀY 21.01.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 23 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 15.01.2018 ĐẾN NGÀY 21.01.2018

THỨ HAI, 15.01.2018

 • 8h00 -9h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp Nhóm chuyên trách về Khảo thí.

Thành phần: Hiệu trưởng và các thành viên Nhóm chuyên trách về Khảo thí theo QĐ số 2053/QĐ-ĐHNN ngày 05/10/2017 của Hiệu trưởng.

 • 9h30-10h30 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH.
 • 9h30-10h30 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo  Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
 • 10h30-11h30 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo   Lâm Quang Đông (Trưởng phòng KHCN/ Trưởng tiểu ban Khoa học công nghệ) về việc rà soát nội dung các báo cáo tham luận của Tiểu ban KHCN tại Hội nghị tổng kết năm 2017.
 • 14h00-15h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 15h00-16h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.

THỨ BA, 16.01.2018

 • 8h00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bì thư Đoàn TN Trường, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng, Giám đốc các Trung tâm, Hiệu trưởng Trường THPT CNN, lãnh đạo các Khoa đào tạo (có danh sách kèm theo Lịch tuần).

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng họp Hội đồng ĐHQGHN năm 2017.

THỨ TƯ, 17.01.2018 

 • 8h00 -9h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị Ban TVĐU mở rộng giới thiệu nguồn nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộTrường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các đơn vị trong Trường (là đảng viên).

 • 9h00 -9h30 tại phòng 208, A1: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

 • 9h30 -10h00 tại phòng 410, A1: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộTrường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị trong Trường (là đảng viên).

 • 10h00 -10h30 tại phòng 410, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên ĐHNN.

 • 10h30 -11h00 tại phòng 208, A1: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

 • 14h00 -18h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Họp Hội đồng thẩm định cấp ĐHQGHN đề án mở CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (14h00-16h00: ngành NN Trung Quốc; 16h00-18h00: ngành NN Hàn Quốc).

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 95/QĐ-ĐHQGHN và 96/QĐ-ĐHQGHN, Hiệu trưởng, nhóm biên soạn đề án, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm ĐBCL.

 • 14h00 tại Vĩnh Yên:Tham dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ triển khai công tác HSSV đợt 2 năm 2017 của ĐHQGHN(Hội nghị từ 14h00 ngày 17/01-18/01/2018).

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTHSSV.

THỨ NĂM,18.01.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 19.01.2018

 • 8h00 -17h00 tại Hòa Lạc: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị chuyên đề hợp tác phát triển năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTPT.

 • 13h30 tầng 1, Sunwah: PHT Ngô Minh Thủy tham dự Hội chợ việc làm do CLB Cựu LHS VN tại Nhật Bản  tổ chức.

THỨ BẢY, 20.01.2018

 • 6h45 (cả ngày) tại C1, Khoa Pháp: Tổ chức kỳ thi đánh giá NLTA theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 8h00 (cả ngày) tại KS Army, Nguyễn Tri Phương, HN: Tham dự Hội thảo Quốc tế về giáo dục Nhật Bản – ASEAN (Japan – ASEAN International Symposium on Education- JASE) lần thứ 2 (Chương trình do Trường ĐHNN phối hợp với CLB Cựu lưu học sinh VN tại Nhật Bản tổ chức.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, thành viên Ban tổ chức Hội thảo, khách mời, cán bộ và NCS/ học viên cao học quan tâm.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 • Trưởng 04 tiểu ban gửi tham luận về Phòng HCTH trước ngày 20/01/2018 qua email ulis@gmail.com (theo CV số 1509/ĐHNN-HCTH ngày 08/12/2017).
 • Ngày 15/01/2018 tại Khoa Tiếng Anh: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 • Ngày 18/01/2018 tại Khoa SPTA và Khoa NN&VHCNNTA: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 • Phòng Quản trị phối hợp với phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 19/HD-BCH về việc Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018, hạn nộp kế hoạch trước ngày 15/01/2018.
 • Phòng HTPT đầu mối phối hợp với P.CT&CTHSSV thực hiện công văn số 07/ĐHQGHN-CTHSSV  ngày 03/01/2018 về việc thực hiện công văn mời sinh viên quốc tế tham dự chương trình Gặp mặt chào năm mới 2018, hạn nộp danh sách trước 15h30 ngày 18/01/2018.
 • Phòng CT&CTHSSV thực hiện công văn số 102/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 08/01/2018 về việc hoàn thiện báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, hạn nộp báo cáo trước ngày 19/01/2018.
 • Phòng KHTC thực hiện công văn số 5057/ĐHQGHN-KHTC ngày 29/12/2017 về việc báo cáo chi tiết số liệu ghi thu, ghi chi phí, lệ phí năm 2017, hạn nộp báo cáo trước ngày 20/01/2018; Thực hiện CV số 137/ĐHQGHN-KHTC ngày 10/01/2018 v/v thanh toán tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền năm 2017, hạn trước ngày 21/01/2018.
 • Phòng KHCN thực hiện công văn số 88/ĐHQGHN-KHCN ngày 05/01/2018 về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, hạn nộp danh sách và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng năm 2018 trước ngày 21/01/2018.