TUẦN 22, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 22, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 22/11/2021

 

8:00 – 9:15, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:15 – 10:00, tại P.410, A1

 

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.    

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hà (TT.PTNL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Tuyến, Vũ Xuân Kiên (P.QT) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về triển khai công tác ứng dụng ULIS NOW.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác hỗ trợ sinh viên QH.2018 hoàn thành chương trình thực tập.

Thành phần tham dự: Trưởng P.CT&CTHSSV và chuyên viên chuyên trách.

THỨ BA, 23/11/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh các chương trình đào tạo bậc đại học.

Thành phần tham dự: Trưởng P.ĐT và chuyên viên chuyên trách.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.KHTC về việc xây dựng định mức kinh tế – kĩ thuật các chương trình đào tạo.

 Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển, Đào Thị Phương Hoà, Trần Thị Phương Châm (P.KHTC).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo P.HCTH.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).

15:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

THỨ TƯ, 24/11/2021

 

8:00, trực tuyến

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo Khởi động Dự án Đổi mới Giáo dục đại học PHER.

8:30 – 10:30, tại P.410, A1

 

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

9:00 – 11:00, tại Homies A2 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ bế giảng Khóa Bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn năm 2021.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, P.HCTH, P.TCCB.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp góp ý Dự thảo Quy định về sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ xét tuyển bậc sau đại học và xét tốt nghiệp bậc đại học, thạc sĩ trong ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SĐH, K.SPTA, K.TA; lãnh đạo TT.KT; ông Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT).

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức toạ đàm cho mạng lưới ULIS CONNECT.

Thành phần tham dự: các bà: Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Đào Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Phương (BMTLGD), Lê Thuỳ Lân (K.SPTA).

THỨ NĂM, 25/11/2021

 

8:00, tại P.410, A1 và trực tuyến

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ trong cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế.

8:30 – 10:00, tại P.203, ĐHQGHN và trực tuyến

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội thảo Khởi động Dự án Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.KHCN, P.ĐT, K.SĐH.

9:00 – 11:00, Zoom meeting

 

Ban Giám hiệu dự Tập huấn thiết kế các ấn phẩm Poster và Inforgraphic.

Thành phần tham dự: chuyên viên và tương đương khối phục vụ đào tạo (bắt buộc) và các giảng viên (quan tâm).

THỨ SÁU, 26/11/2021

 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT).

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

14:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu chương trình và các đề cương môn tiếng Nga và tiếng Hàn lớp 10-11-12 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BẢY, 27/11/2021

 

8:30 – 10:00, tại , A1 và Zoom Meeting

Đại diện Thường vụ Đảng uỷ – Ban Giám hiệu dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2020 – 2021 và triển khai hoạt động năm học mới 2021 – 2022.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường và khách mời.

13:00 – 14:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng dự Chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật cúp Đại học Hosei lần thứ 7 (toàn quốc).

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm K.NN&VH Nhật Bản, sinh viên dự thi và khách mời.

CHỦ NHẬT, 28/11/2021