TUẦN 21, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 21, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 15/11/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp về việc rà soát Báo cáo Tự đánh giá Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo TT.ĐBCL.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác triển khai ứng dụng ULIS NOW tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) và khách mời.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai hướng dẫn Quy định về khoá luận tốt nghiệp cho giảng viên và sinh viên.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.KHTC, P.KHCN, P.ĐT và chuyên viên phụ trách P.ĐT; Nguyễn Thị Thu Dung (VP FIRE).

THỨ BA, 16/11/2021

 

8:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Toạ đàm Kiểm định chất lượng giáo dục: kết quả, tác động đến tự chủ đại học và thích ứng với bối cảnh đại dịch Covid-19 (do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN tổ chức).

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên TT.ĐBCL.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc triển khai mạng không dây tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên ngành Sư phạm.

Thành phần tham dự: đại điện BGH Trường Đại học Giáo dục, lãnh đạo P.ĐT, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV, Trưởng P.KHTC.

17:00 – 18:00, tại P.203, ĐHQGHN

PHT. Hà Lê Kim Anh dự buổi gặp mặt của Nhóm Đại sứ VIBE (ĐHQGHN) với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

THỨ TƯ, 17/11/2021

 

8:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc điều chỉnh các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, K.SPTA, K.NN&VH CNNTA và chuyên viên phụ trách P.ĐT.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp Đoàn ĐHQGHN kiểm tra thường niên công tác đào tạo LKQT tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN) và cán bộ phụ trách CTĐT LKQT (K.SĐH và K.ĐT&BDNN).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về tổng kết Chương trình Đại sứ văn hoá đọc năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát triển văn hoá đọc năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV), Lại Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (THCS NN).

15:00 – 16:30, tại P.301, A1 và Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với ông Aaron Everhart và Murali Prasad (BK Holdings) về việc triển khai các hoạt động Đổi mới – Sáng tạo và Khởi nghiệp cho sinh viên.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thu Dung, Phạm Minh Quang (VP FIRE), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT).

THỨ NĂM, 18/11/2021

 

9:00 – 11:00, Zoom meeting

 

Ban Giám hiệu dự Tập huấn “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tính năng của phần mềm MS OFFICE 365”.

Thành phần tham dự: chuyên viên và tương đương khối phục vụ đào tạo (bắt buộc) và các giảng viên (quan tâm).

THỨ SÁU, 19/11/2021

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với TT.ĐBCL và Trường THPT CNN về xây dựng Báo cáo tự đánh giá Trường THPT CNN năm 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo TT.ĐBCL, BGH và giáo viên tham gia xây dựng Báo cáo tự đánh giá Trường THPT CNN năm 2021.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Vũ Xuân Kiên (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL).

THỨ BẢY, 20/11/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 21/11/2021

 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự Chung kết khu vực miền Bắc Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2021.

Thành phần tham dự: thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh theo quyết định của Hiệu trưởng, các đội thi, sinh viên quan tâm và khách mời.