TUẦN 21, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 21, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

THỨ HAI, 16/11/2020

 

9:30 – 10:30, tầng 4, B2

PHT. Nguyễn Xuân Long dự sự kiện tiếp nối các hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân: “Không gian ước mơ”.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: các khoa đào tạo đại học chính quy và các bộ môn trực thuộc; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng CT&CTHSSV, Phòng ĐT,  ĐTN-HSV và khách mời.

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn, Đoàn Thị Hồng Hải (CĐ Trường), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Phạm Đình Lượng (P.QT) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo quốc gia năm 2021 (UNC2021).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Dương Anh Chiến, Cầm Tú Tài, Trần Thị Hoàng Anh
(P.KHCN), Nguyễn Lân Trung (CT HĐTVHT&PT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).

16:00 – 17:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp rà soát công tác chuẩn bị tập huấn giáo viên Tiếng Anh bậc THCS huyện Ba Vì.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm, giảng viên, chuyên viên khoa ĐT&BDNN và khách mời.

THỨ BA, 17/11/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

9:00, tại HT Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng dự Hội thảo Sejong 2020.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường và khách mời.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 9).

Nội dung:

1.     Chủ đề “Một vài chia sẻ về công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia” (BCV: Nguyễn Thị Bích Ngọc-Khoa ĐT&BDNN)

2.     Chủ đề “Sir Lieu” (BCV: Phùng Thị Kim Dung-Khoa SPTA).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, Học viện Biên phòng

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, học viên Học viên Biên phòng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung ( HĐ. TVHT&PT), Nguyễn Đoàn Phượng(P.HTCH), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Nguyễn Thị Vân Chi (Bộ môn NN&VH ĐNA) và cán bộ giảng viên Bộ môn NN&VH Đông Nam Á.

16:30 – 17:30, tại HT tầng 2, Sunwah

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy và dự Lễ khai trương không gian mở tại giảng đường B2.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

THỨ TƯ, 18/11/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

THỨ NĂM, 19/11/2020

 

7:45 – 9:00, tại HT Vũ Đình Liên 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: toàn bộ giáo viên, học sinh, đại diện Ban phụ huynh học sinh Trường THCS NN và khách mời.

8:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ ĐHQGHN.

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

 PHT. Nguyễn Xuân Long họp tổng kết ULIS Bookfair 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Vũ Thị Liên, Nguyễn Đức Ta, Nguyễn Thị Hồng Nhung (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Đình Lượng (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Đặng Huyền Thư (HSV).

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về đề án Đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ – Xây dựng ứng dụng điện thoại sinh viên.

Thành phần tham dự: lãnh đạo chuyên viên P.CT&CTHSSV và khách mời.

THỨ SÁU, 20/11/2020

 

10:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự gặp mặt lãnh đạo Trường các thời kỳ và Ban chấp hành Hội cựu giáo chức.

Thành phần tham dự các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CĐ Trường), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

10:00 – 10:30, tại P.509, A1

PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự gặp mặt cán bộ nghỉ hưu các đơn vị không còn phiên hiệu.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Cù Thanh Nghị (P.TCCB), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).

11:00 – 13:00, tại sân nhà A1, A2

Ban Giám hiệu tham dự liên hoan gặp mặt truyền thống kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 65 năm thành lập Trường.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ các phòng, trung tâm, bộ môn trực thuộc Trường; Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN; Trường THCS NN.

THỨ BẢY, 21/11/2020

 

8:00 – 17:00,

tại ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

CHỦ NHẬT, 22/11/2020

 

8:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên

 

Hiệu trưởng dự Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh bậc THCS huyện Ba Vì.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm, giảng viên, chuyên viên khoa ĐT&BDNN; ông Nguyễn Lân Trung (HĐ.TVHT&PT) và khách mời.

8:00 – 11:00, tại P.509, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Ươm mầm tư duy sáng tạo, khởi nghiệp cho tân sinh viên ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: các ông/ bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư, Phạm Minh Quang (ĐTN- HSV), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV); khách mời ĐHQGHN và tân sinh viên ĐHQGHN quan tâm đăng kí.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. P.CT&CTHSSV (đầu mối) phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện công văn số 3341/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 11 tháng 11 năm 2020 về cử sinh viên dự Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Giao phó tương lai ASEAN cho giới trẻ AUN”, hạn nộp danh sách và hỗ sơ trước ngày 16 tháng 11 năm 2020.
  2. TT.CNTT-TT&HL (đầu mối) thực hiện công văn số 3308/ĐHQGHN-KHCN ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, hạn nộp góp ý trước ngày 17 tháng 11 năm 2020.
  3. P.TCCB (đầu mối) phối hợp với P.CT&CTHSSV, P.TT&PC thực hiện công văn số 4709/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 11 năm 2020 về việc báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, hạn nộp báo cáo trước ngày 20 tháng 11 năm 2020.
  4. P.TCCB (đầu mối) thực hiện công văn số 4747.BGDĐT-VP ngày 06 tháng 11 năm 2020 về báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, hạn nộp báo cáo trước ngày 20 tháng 11 năm 2020.
  5. P.CT&CTHSSV thực hiện công văn số 4841/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 12 tháng 11 năm 2020 về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2020, hạn nộp báo cáo trước ngày 20 tháng 11 năm 2020.
  6. Từ ngày 16/11 đến 19/11/2020: PHT. Lâm Quang Đông và PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự lớp BD LLCCCC.
  7. 7. Từ 17:00 – 19:00, ngày 18/11/2020: tập huấn cho nhóm SV tham gia Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh tại 20 Trường THPT Ba Vì. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐTVHT&PT), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐTBDNN), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN) vào 100 sinh viên tham gia Chương trình bồi dưỡng tiếng Anh tại 20 Trường THPT Ba Vì.
  8. 8. Từ 8:00 – 12:00, ngày 20/11/2020: Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường THPT CNN. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các phòng và trung tâm.