TUẦN 20 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 25.12.2017 ĐẾN NGÀY 31.12.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 20 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 25.12.2017 ĐẾN NGÀY 31.12.2017

THỨ HAI, 25.12.2017

 • 8h00 tại Trường ĐHKTQD (7h00 từ sân A1 xe xuất phát): Bộ GD&ĐT khảo sát kết hợp Hội thảo tham vấn ý kiến về việc chuyển đổi hình thức triển khai tín dụng HSSV về các trường đào tạo theo thẩm quyền quản lý trong thời gian tới (Hội thảo ngày 25&26/12/2017).

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng CT và CTHSSV.

 • 8h30-11h30 tại Khoa các KH liên ngành và Thông tin- Thư viện: PHT Nguyễn Xuân Long tham gia tổ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Chi bộ Khoa các Khoa học liên ngành và Đảng bộ Trung tâm Thông tin- Thư viện ĐHQGHN năm 2017.
 • 14h00 tại phòng 410, A1: Hội thảo nghiệm thu tài liệu xây dựng Đề án Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đại biểu mời, ban tổ chức và toàn thể nhóm chuyên gia xây dựng đề án (theo QĐ số 1717/QĐ-ĐHNN ngày 28/8/2017).

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Hữu Khương, Khóa 23, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 2377/QĐ-ĐHNN ngày 28/11/2017 của Hiệu trưởng, học viên, NCS và các cán bộ quan tâm.

 • 14h00-15h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 16h00-17h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 26.12.2017

 • 8h30 -11h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN.
 • 8h30 -11h30 tại phòng 301, A1: Mở thầu chào hàng cạnh tranh dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị, Tổ chuyên gia đấu thầu, các nhà thầu.

 • 8h30 -10h00 tại phòng 410, A1: Tiểu ban Cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực họp bàn về nội dung các tham luận và phân công viết tham luận trình bày tại Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (TCCB), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Đặng Ngọc Đức (P.TTr&PC), Vũ Văn Hải (P.CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn TN), Nguyễn Thị Hải Yến (P.HCTH).

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Thị Mai Lan, Khóa 21, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học tiếng Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 2376/QĐ-ĐHNN ngày 28/11/2017 của Hiệu trưởng, học viên, NCS và các cán bộ quan tâm.

 • 14h00 -16h00 tại phòng 301, A1: Tiểu ban Hợp tác phát triển họp bàn về nội dung các tham luận và phân công viết tham luận trình bày tại Hội nghị Tổng kết năm 2017.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông /bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Trần Thị Hường (K.HQ), Nguyễn Lân Trung (HĐTV HTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Vũ Tiến Thịnh(P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn(K.ĐT&BDNN), Đào Thị Nga My(K.NB), Nguyễn Thành Văn (PTCNN), Nguyễn Văn Sơn(TT.PTNL).

 • 14h00 -17h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hội nghị Giao ban công tác đảm bảo chất lượng trong ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL.

THỨ TƯ, 27.12.2017 

 • 8h00 -10h00 tại phòng 410, A1: Họp đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Đảng ủy, kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và bình xét khen thưởng các chi bộ và đảng viên năm 2017.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường.

 • 10h30 tại Nhà Xuất bản: BTĐU Đỗ Tuấn Minh tham gia tổ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý của Chi bộ Nhà Xuất bản năm 2017.

14h00– 17h00 tại tầng 1, Sunwah: Hội thảo cấp quốc gia công bố kết quả nghiên cứu và giới thiệu mô hình học tập ngoại ngữ (tiếng Anh).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, toàn thể thành viên theo Thông báo số 1554/TB-ĐHNN ngày 20/12/2017.

 • 14h00– 15h30 tại phòng 410, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa NN&VH Nhật Bản.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể cán bộ viên chức và người lao động (đóng bảo hiểm XH từ 01 năm trở lên) của Khoa NN&VH Nhật Bản.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Thường vụ Công đoàn Trường: ông Nguyễn Văn Đoàn, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ông Phạm Đức Trung, bà Đoàn Thị Hồng Hải, ông Trịnh Hải Tuấn.

THỨ NĂM, 28.12.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00 (cả ngày) tại HT tầng 2, Sunwah: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tham dự lớp bồi dưỡng “Năng lực quản trị đại học” do ĐHQGHN tổ chức.
 • 8h00 tại số 5, Đào Duy Anh: Hội thảo tổng kết hoạt động bồi dưỡng GVNN của ĐANNQG năm học 2016-2017.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Khoa ĐTBD và Phòng KHTC.

 • 9h00-11h30 tại phòng 410, A1: Họp góp ý cho Phần mềm hệ thống trực tuyến Phương pháp giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL); Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN) và khách mời.

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai kế hoạch kiểm kê và dán mã tài sản năm 2017.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, ông/bà: Lê Thị Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Thanh Nga (P.QT).

THỨ SÁU, 29.12.2017

 • 8h00 tại phòng 410 và 401, A1: Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ.

Thành phần: Thành viên Hội đồng CDGS ngành NN (Hội đồng họp từ 29/12-31/12/2017).

 • 9h30 -11h30 tại phòng 406, A1: Đóng và mở gói thầu cung cấp chương trình bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, ông Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), đại diện phòng KHTC, ông Khoa Anh Việt và ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), đại diện tư vấn đấu thầu và đơn vị mua hồ sơ thầu.

 • 14h00 -16h00 tại HT tầng 2, Sunwah: Ban thường vụ ĐHQGHN đánh giá Đảng bộ và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Trường ĐHNN.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường.

 • 14h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS. Trần Minh Văn, Khóa 21, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 2367/QĐ-ĐHNN ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng, học viên, NCS và các cán bộ quan tâm.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng ĐT đầu mối phối hợp với các khoa ĐT thực hiện công văn số 4847/ĐHQGHN-ĐT về việc rà soát và thống kê đề xuất xuất bản giáo trình năm 2018, hạn nộp các danh mục giáo trình trước ngày 25/12/2017.
 2. Phòng ĐT thực hiện công văn số 4855/ĐHQGHN-ĐT về việc báo cáo kết quả tuyển sinh ĐHCQ 2017 và cập nhật thông tin phục vụ tuyển sinh 2018, hạn nộp báo cáo trước ngày 28/12/2017.
 3. Phòng ĐT đầu mối phối hợp với khoa SĐH, ĐT&BDNN, TCCB thực hiện công văn số 4849/ĐHQGHN-ĐT về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh THPT, ĐH, SĐH năm 2018, hạn nộp báo cáo trước 12h00 ngày 29/12/2017.
 4. Phòng CTHSSV phối hợp với phòng KHTC thực hiện công văn số 978/BHXH-Q về việc BHYT HSSV năm học 2017-2018, hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/12/2017.
 5. Phòng ĐT thực hiện công văn số 4679/ĐHQGHN-ĐT về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, hạn nộp danh sách trước ngày 31/12/2017.