TUẦN 19, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 19, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 01/11/2021

 

8:30 – 9:45, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho cán bộ (Bộ Công an).

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.HCTH, P.HTPT, P.KHTC, BM.NN&VH ĐNA; các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐTVHT&PT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), giảng viên tiếng Lào (BM NN&VHĐNA).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp chuẩn bị tổng kết Chương trình Đại sứ ULIS 2021 và triển khai Chương trình Đại sứ ULIS 2022.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, K.SĐH, P.KHTC, P.KHCN, P.HCTH, TT.CNTT-TT&HL, Trường THPTCNN, Trường THCSNN; Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HSV, Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh các bậc ĐH, SĐH.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV về công tác học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ P.CT&CT HSSV.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về triển khai thi trực tuyến.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh; Trưởng các đơn vị: TT. Khảo thí, P.KHTC.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác cải tạo nhà A4, A5.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

THỨ BA, 02/11/2021

 

8:00 – 11:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ Ba Vì năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Ba Vì theo quyết định số 1607/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng; đại diện giảng viên, sinh viên CLB ULIS TV, IT và ETDC tham gia Đề án; lãnh đạo UBND, phòng GD&ĐT, Ban Giám hiệu và đại diện giáo viên giảng dạy ngoại ngữ của 35 trường THCS tại huyện Ba Vì.

8:30 – 10:00, tại P.201, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.ĐT về công tác thi HK1 và kế hoạch nhiệm vụ triển khai trong HK2 năm học 2021-2022 cho sinh viên.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể cán bộ P.ĐT.

10:00 – 11:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.ĐT và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về hợp tác giữa Trường ĐHNN, ĐHQGHN và Văn phòng Tiếng Anh khu vực (RELO Vietnam).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bùi Thị Thúy Nga (P.KHCN), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dương Anh Chiến, Nguyễn Thị Kim Phượng, Giang Thị Trang (K.SPTA), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trần Thị Bích Ngọc (K.TA).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Văn phòng Đề án FIRE về các hoạt động triển khai trong tháng 11/2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Hoàng Giang, Phạm Minh Quang, Nguyễn Thị Thu Dung (VP Đề án FIRE).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long dự họp Chi bộ Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QT.

15:30 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tập huấn giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: thành viên Ban Tổ chức Hội nghị theo quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 03/11/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp điều chỉnh các chương trình đào tạo bậc đại học.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng và các chuyên viên phụ trách P.ĐT.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát tiến độ triển khai việc làm khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa QH.2018 và chuẩn bị cho sinh viên khoá QH.2019.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Lân Trung (HĐTVHT&PT); Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, K.NN&VH Nhật Bản, K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Hàn Quốc; cán bộ các văn phòng: Văn phòng CLC, Văn phòng ULIS FIRE, Văn phòng ULIS ALUMNI.

14:00 –15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Nhóm xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: thành viên Nhóm xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật theo quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ NĂM, 04/11/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc về công tác tổ chức đào tạo ở Trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: Chi ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn Trường THPT CNN; lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, TT.ĐBCL.

8:30 – 10:30, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh tiếp Đoàn kiểm tra ĐHQGHN hậu kiểm công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV.

14:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự các hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHQGHN và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

15:30 – 16:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Ban Giám hiệu dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: GS. Nguyễn Hòa (HĐ KHĐT), GS. Nguyễn Văn Quang, GS. Hoàng Văn Vân (TT.NCGDNN-NN&QTH).

THỨ SÁU, 05/11/2021

 

8:00 – 11:30, tại Hội trường Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội nghị tập huấn Giáo viên chủ nhiệm năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Duy Thái, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN); giáo viên chủ nhiệm khóa QH.2021 và các cán bộ, giảng viên đăng ký tham dự theo Thông báo số 1379/TB-ĐHNN ngày 26/10/2021.

8:00, trực tuyến

PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo khoa học quốc gia “Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học: Lý luận và thực tiễn” do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL) và cán bộ quan tâm.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Tổ xây dựng – điện nước (P.QT).

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

THỨ BẢY, 06/11/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 07/11/2021