TUẦN 19, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 19, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

THỨ HAI, 17/12/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông, PHT Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị Hội thảo tổng kết Đề tài KHCN trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc.Thành phần tham dự: các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Hoàng Anh, Đào Thu Hằng và khách mời.
10:30 – 11:30, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với Phòng Hợp tác và Phát triển.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng Hợp tác và Phát triển.

14:00 – 17:00, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Đảng ủy, kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và bình xét khen thưởng các chi bộ và đảng viên năm 2018.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường.

THỨ BA, 18/12/2018  
8:00  –  9:50, tại P.203, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông, PHT Ngô Minh Thủy dự lễ Khai mạc đánh giá chất lượng của AUN-QA lần thứ 128 đối với các CTĐT của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Theo Giấy triệu tập số 4278/GTT-ĐHQGHN ngày 13/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

9:00 – 11:30, tại Hội trường tầng 2, Sunwah Ban Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế tiếng Ả rập 18/12.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị trong trường; Toàn thể cán bộ, sinh viên Bộ môn NN và VH Ả rập, đại sứ quán các nước Ả rập và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

Thành phần tham dự: Trưởng Phòng CT và CT HSSV, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Giám đốc, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và cộng tác viên.

15:30 – 17:00, tại P.406, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về truyền thông tuyển sinh các kỳ thi sau đại học, đầu vào chuyên ngoại ngữ và đại học chính quy.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (P. ĐT), Hoa Ngọc Sơn (K. ĐT và BDNN), Huỳnh Anh Tuấn (K. SĐH), Vũ Văn Hải (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TTKT), Nguyễn Văn Sơn (TT PTNL), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung (TT CNTT-TT và HL).

THỨ TƯ, 19/12/2018  
8:00 – 9:30,  tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Tử Huy.

10: 00 – 11:30, tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và Học liệu.

Thành phần tham dự: các ông, bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh.

THỨ NĂM, 20/12/2018  
8:30 – 11:00, tại P.203, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông dự lễ Bế mạc đánh giá chất lượng của AUN-QA lần thứ 128 đối với các CTĐT của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Theo Giấy triệu tập số 4278/GTT-ĐHQGHN ngày 13/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHN.

8:30 – 10:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về việc triển khai các CTĐT thứ 2 (bằng kép) cho sinh viên của 2 trường.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Đào tạo.

9:00 – 10:30, tại P.208, A1 Ủy viên Ban TVĐU, PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

10:30 – 11:30, tại tầng 2, Khu Liên hợp thể thao,  Trường ĐHNN Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ bàn giao Không gian tự học của sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Thành viên Ban Chỉ đạo CTĐT CLC theo TT23 ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN (theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHNN, ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng), lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT và Học liệu, đại diện các Liên chi đoàn, đại diện sinh viên CTĐT CLC ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

14:00– 17:00, tại Hội trường Vũ Đình Liên Ban Giám hiệu dự Hội thảo thuộc Đề tài KHCN trọng điểm cấp quốc gia Chương trình Tây Bắc “Tổng kết, đánh giá việc nghiên cứu xây dựng mô hình nâng cao năng lực tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho cán bộ viên chức các ngành Hải quan, Ngoại vụ, Du lịch, Biên phòng và đề xuất việc triển khai mô hình ra toàn vùng tây Bắc”.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị trong Trường, thành viên nhóm nghiên cứu, chủ trì đề tài NCKH các cấp, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học các đơn vị: Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngôn ngữ và VH CNNTA, Khoa tiếng Anh, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT và BDNN; các Trung tâm: Khảo thí, NCGDNN, NN và QTH, CNTT-TT và HL; cán bộ Phòng Khoa học và Công nghệ, đại biểu có giấy mời.

15:00, tại P.202, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
THỨ SÁU, 21/12/2018  
8:00 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông họp xác định đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh THPT, đại học và sau đại học năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa ĐT và BDNN, Khoa Sau đại học, Ban Giám hiệu Trường THPT CNN, chuyên viên tuyển sinh Phòng Đào tạo.

9:00 – 10:30, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp rà soát công tác lắp đặt cống thoát nước tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim (Trưởng P. Quản trị), ông Chu Mạnh Hùng (Chuyên viên P. Quản trị), đại diện Ban quản lý các dự án, đại diện nhà thầu.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
17:30 – 19:30, tại tầng 7, A1 Ban Giám hiệu dự buổi gặp mặt Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TCCB, toàn thể cựu quân nhân, TNXP đang công tác tại Trường và đã nghỉ hưu trong năm 2018, các đồng chí dân quân tự vệ, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường và khách mời.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

1.        8:30 – 11:30, ngày thứ Hai, 17/12/2018, tại P.410, A1: Tập huấn sử dụng bộ tài liệu xây  dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ bậc giáo dục đại học.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K. ĐT và BDNN), Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn TN), Nguyễn Thúy Lan (P. ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P. HCTH), Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV), Dương Khánh Linh (Trung tâm CNTT-TT và HL); đại diện cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; diễn giả của Đề án NNQG.

  1. Từ ngày 18-20/12/2018, tại các Phòng: 401, 410, 509, Nhà trường làm việc với đoàn đánh giá ngoài đánh giá CTĐT chất lượng cao Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN.
  2. Từ ngày 18-20/12/2018 (Sáng từ 8:30 – 11:30; Chiều từ 14:00 – 16:30), tại P.202, B3: Trung tâm Khảo thí tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực khảo thí cho giảng viên các đơn vị trong Trường.

Thành phần tham dự: Giảng viên các Khoa, Bộ môn: NN và VH Đức, NN và VH Nhật Bản, NN và VH Hàn Quốc, Bộ môn Tâm lý Giáo dục.

  1. Các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV, Tổ chức Cán bộ, Quản trị, Kế hoạch Tài Chính; các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ thực hiện công tác thống kê theo Công văn 1366/ĐHNN-HCTH về việc thực hiện công tác thống kế năm học 2018-2019 của Bộ GD và ĐT, ĐHQGHN. Thời hạn hoàn thành trước ngày 22/12/2018.
  2. Thành phần tham dự lễ Khai mạc và lễ Bế mạc đánh giá chất lượng của AUN-QA lần thứ 128 đối với các CTĐT của ĐHQGHN (theo Giấy triệu tập số 4278/GTT-ĐHQGHN, ngày 13/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHN):

Lễ Khai mạc: PHT Lâm Quang Đông, PHT Ngô Minh Thủy, TS. Vũ Hải Hà, ThS. Phùng Thị Kim Dung, ThS. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Ninh Bắc, TS. Lê Thị Huyền Trang.

Lễ Bế mạc: PHT Lâm Quang Đông, PHT Ngô Minh Thủy, TS. Vũ Hải Hà, ThS. Phùng Thị Kim Dung, ThS. Nguyễn Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Ninh Bắc, TS. Lê Thị Huyền Trang; Ban Chủ nhiệm các Bộ môn: Chất lượng cao, Dịch của Khoa SPTA; Đại diện lãnh đạo các Khoa: NN và VH CNNTA, tiếng Anh, NN và VN Nga, NN và VH Pháp, NN và VH Trung Quốc, NN và VH Nhật Bản, NN và VH Hàn Quốc, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ; đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm: Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Chính trị và CT HSSV, Quản trị, Trung tâm CNTT-TT và HL.