TUẦN 17, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 18/10/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 10:30, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Đức về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

14:00 – 15:00, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH CNN TA về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

15:00 – 16:00, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

16:00 – 17:00, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm tiếng Anh về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

THỨ BA, 19/10/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị Tập huấn giáo viên chủ nhiệm năm học 2021- 2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và các giảng viên được mời.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

20:00 – 21:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Buổi tập huấn cán bộ coi thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021.

Thành phần tham dự: thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 20/10/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Nhóm xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật các chương trình đào tạo.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CT HSSV, P.QT, TT.ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.KHTC.

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với lãnh đạo P.KHCN về chỉ tiêu công bố quốc tế, đề tài, tạp chí và nhận bài tham dự UNC2022.

9:30 – 11:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Ban giám hiệu dự Buổi sinh hoạt chi bộ mẫu Khoa tiếng Anh.

Thành phần tham dư: các đồng chí: Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của các chi bộ trong toàn Đảng bộ và toàn thể Đảng viên Khoa tiếng Anh.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp Nhóm điều chỉnh chương trình đào tạo bậc đại học.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CT HSSV, P.KHTC, TT.ĐBCL.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.CNTT-TT&HL.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:00, tại P.207, A1

PHT. Lâm Quang Đông làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng về Báo cáo tự đánh giá Trường.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và toàn thể chuyên viên TT.ĐBCL.

15:00 – 18:00, tại KS du Parc Hanoi (84 Trần Nhân Tông, Hà Nội)

Hiệu trưởng tham dự Lễ trao giải Giải thưởng Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản 2021.

20:00 – 21:30, Zoom Meeting

Đại diện Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Cân bằng cuộc sống và công việc”.

Thành phần tham dư: Ban chấp hành Công đoàn Trường, toàn thể nữ viên chức, người lao động Trường.

THỨ NĂM, 21/10/2021

 

8:00 – 11:00, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Buổi tập huấn về chữ kí số.

Thành phần tham dự: các thầy cô được cấp bổ sung chữ ký số theo công văn số 1195/ĐHNN-HCTH ban hành ngày 15/9/2021.

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp về công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo của các trường THPT chuyên.

Thành phần tham dự: bà Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác giảng dạy tiếng Lào cho Cục Đào tạo, Bộ Công An.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Vân Chi (BM. NN&VH các nước ĐNA), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH).

14:00 – 15:30, P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: K.SĐH, Trung tâm Khảo thí; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Huyền Trang (THCSNN), Lại Thị Phương Thảo (THPTCNN), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).

14:00 – 15:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nga về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

15:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

THỨ SÁU, 22/10/2021

 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.QT và TT.PTNL.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL).

14:00 – 15:00, tại P.410, A1

Ban giám hiệu họp với Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp về công tác đào tạo, HSSV, NCKH và HTPT

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHCN, P.KHTC và TT. ĐBCL.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.KHTC, Trung tâm Khảo thí.

THỨ BẢY, 23/10/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 24/10/2021

 

 

 

 

 

                              

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Thứ Ba, ngày 19/10/2021, 8:30 – 11:00, Zoom Meeting: tổ chức Buổi tập huấn Thư ký, Kỹ thuật viên kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021. Thành phần tham dự: thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng.
  2. Thứ Tư, ngày 20/10/2021, 20:00 – 22:00, Zoom Meeting: tổ chức Buổi tập huấn cho thí sinh cài đặt các thiết bị và thi thử bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021. Thành phần tham dự: thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng và các thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021.
  3. Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 và Chủ nhật, ngày 24/10/2021, 6:30 – 17:00, tại khu vực nhà B3, A1 và Zoom Meeting: tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021. Thành phần tham dự: Hội đồng tuyển sinh theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

  1. HIỆU TRƯỞNG

                  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP