TUẦN 17, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

THỨ HAI, 19/10/2020

 

9:00 – 10:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Hội thảo quốc tế “70 năm hợp tác Việt – Nga về giáo dục và khoa học”

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng QT.

20:30 – 22:00, tại Teams Meating

Ban Giám hiệu họp giao ban.

THỨ BA, 20/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp xây dựng phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Trung tâm KT và Ban truyền thông tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 1).

Nội dung:

– “Truyền thông và Hình ảnh chương trình Quốc tế – 10 năm nhìn lại” (BCV: Nguyễn Thị Hồng Nhung – Khoa ĐT&BĐNN).

– Chủ đề “Tư duy tập thể: Tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến khác biệt”  (BCV:  Hoàng Thị Hạnh – Khoa NN&VH CNNTA).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường; Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai hoạt động ULIS Book Fair.

Thành phần tham dự:  Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Lệ Thủy,  Vũ Thị Liên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Tá, Nguyễn Thị Nhung (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN),  Nguyễn Hoàng Giang, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV).

THỨ TƯ, 21/10/2020

 

8:00 – 12:00, tại P.901, ĐHQGHN

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ truyền thông và quản trị thương hiệu năm 2020”.

Thành phần tham dự: ông/bà: Khoa Anh Việt, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo Phòng KHTC, Phòng TCCB, Phòng QT.

THỨ NĂM, 22/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thống nhất các yêu cầu chuyên môn và kỹ thuật xây dựng Website môn học.

Thành phần tham dự: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL); Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Huỳnh Anh Tuấn, Trịnh Hồng Nam (K.SĐH); Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN); Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN); Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN); Nguyễn Đoàn Phượng. Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

 

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 2).

Nội dung:

– Chia sẻ về cuốn sách “12 phương pháp khích lệ nhân viên” (BCV: Trần Thị Minh Phương – Khoa NN&VH Nhật Bản)

– Chia sẻ về cuốn sách “Kỷ luật tích cực: không phải là sự trừng phạt mà là sự tôn trọng trẻ” (BCV: Phạm Dương Hồng Ngọc – Khoa NN&VH Nga).

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa; Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường; Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về xây dựng video kỷ niệm 65 năm thành lập Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải,  Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM.Ả Rập).

THỨ SÁU, 23/10/2020

 

9:30 – 11:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo

Hiệu trưởng tham dự lễ tuyên dương sinh viên và khai giảng năm học 2020-2021 dành cho sinh viên chương trình liên kết quốc tế.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT.HĐ TV&PT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC),  Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL),  Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), khách mời và toàn thể sinh viên và lưu học sinh QH.2020 khoa ĐT&BDNN.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.

14:00 – 17:00, tại Hải Phòng

Ban Giám hiệu tham dự đánh giá Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong toàn trường – Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 – Trao phần thưởng cho các đơn vị có Đề án đạt giải.

Thành phần tham dự: Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (là cán bộ); Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Ban Tổ chức, Tổ thư ký và Tổ giúp việc.

THỨ BẢY, 24/10/2020

 

8:00 – 17:00, tại Hải Phòng

Ban Giám hiệu tham dự đánh giá Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong toàn trường – Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 – Trao phần thưởng cho các đơn vị có Đề án đạt giải.

Thành phần tham dự: Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (là cán bộ); Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Ban Tổ chức, Tổ thư ký và Tổ giúp việc.

CHỦ NHẬT, 25/10/2020

 

7:30 – 17:00 tại Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông tham dự  Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và diễn đàn lần thứ X về “Nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Nam Á dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh”.

Thành phần tham dự: lãnh đạo, chuyên viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

8:00 – 12:00, tại Hải Phòng

Ban Giám hiệu tham dự đánh giá Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong toàn trường – Tổng kết công tác Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 – Trao phần thưởng cho các đơn vị có Đề án đạt giải.

Thành phần tham dự: Trưởng, phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và Phát triển Trường; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (là cán bộ); Chủ tịch Hội sinh viên Trường; Ban Tổ chức, Tổ thư ký và Tổ giúp việc.