TUẦN 17, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

THỨ HAI, 21/10/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL về việc xây dựng Báo cáo thường niên 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL).

10:00 – 11:00, tại P.201, A1

PHT. Lâm Quang Đông tiếp Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Dương Anh Chiến (P.KHCN), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc).

15:00 – 17:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tuyển sinh các bậc học THCS, THPT và ĐH chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.Đào tạo, TT.Khảo thí, P.KHTC, P.CT&CTHSSV; Ban Giám hiệu các trường THPT CNN, THCS NN.

18:00 – 20:00, tại HT Sunwah

Hiệu trưởng dự buổi giới thiệu sách của TS. Diana Dudzik.

THỨ BA, 22/10/2019

 

9:00 – 10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp xây dựng nội dung nhiệm vụ thực hiện năm 2020 thuộc Đề án NNQG tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN; GĐ TT.NCGDNN-NN&QTH, ông Dương Anh Chiến (P.KHCN) và khách mời.

10:30 – 12:00, tại VP BM.NN&VH CNĐNA

Hiệu trưởng làm việc với Trưởng BM. NNVH CN ĐNA và nhóm giảng viên tiếng Lào về việc xây dựng giáo trình tiếng Lào cho bộ đội biên phòng.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).

14:30, tại HT Tầng 2

Sunwha

PHT. Lâm Quang Đông dự lễ bế giảng và trao bằng lớp thạc sỹ liên kết quốc tế giữa Đại học Ngoại ngữ và Đại học Souther New Hampshire (Hoa Kỳ) Khóa 27.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Cán bộ, giảng viên dạy Khoa SĐH và khách mời.

16:00, tại HV CTQG HCM

PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ khai giảng lớp VB 2  hệ VHVL.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách K.ĐT&BDNN.

THỨ TƯ, 23/10/2019

 

8:00 – 11:30, tại HTVũ Đình Liên

Ban Giám hiệu tham dự Hội nghị công tác học sinh sinh viên năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.TCCB, P.KHCN, P.TT&PC, TT.CNTT-TT&HL,TT.PTNL; Thường trực ĐTN-Hội SV; Lãnh đạo và chuyên viên P. ĐT, P.CT&CTHSSV; Ban chủ nhiệm khoa, giáo vụ, trợ lý học sinh sinh viên, truyền thông (nếu có), giáo viên các lớp CLC TT23.

14:00, tại P.105, A3

PHT. Lâm Quang Đông họp tiểu ban thẩm định đề cương học phần.

Thành phần tham dự: Các thành viên theo Quyết định của  Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

THỨ NĂM, 24/10/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với nhóm giảng viên xây dựng môn học Công nghệ thông tin và truyền thông.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Trịnh Văn Tiệp, Nguyễn Văn Chăm (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Hoàng Giang, Giang Thị Trang, Nguyễn Thị Hải Hà (K.SPTA) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với nhóm thực hiện nhiệm vụ rà soát và xây dựng các CTĐT giáo viên tiếng Anh các bậc học.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Lân Trung (HĐ.TVHTPT), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT) và 04 nhóm chuyên trách xây dựng các CTĐT.

 

 

THỨ SÁU, 25/10/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Bí thư Đảng ủy họp Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Thành viên Tiểu ban Nhân sự theo Quyết định của Đảng ủy.

10:00 – 12:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp về điều chỉnh các văn bản quy định về KHCN và chuyển giao tri thức đối với giảng viên, sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.KHCN; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.Đào tạo, K.Sau đại học, P.KHTC.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về đề án cải tạo sửa chữa Trung tâm đào tạo thực hành GDTC Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp xây dựng báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA cho chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Nguyễn Khánh Huyền, Nguyễn Thị Kim Dung (TT.ĐBCL); Nhóm tác giả báo cáo TĐG CTĐT cử nhân ngành Ngôn ngữ Ả Rập.

THỨ BẢY, 26/10/2019

 

8:00, tại HT. Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS 2019).

Thành phần tham dự: Các đại biểu có giấy mời; Toàn thể học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

CHỦ NHẬT, 27/10/2019

 

8:00 – 12:00, tại HT. Vũ Đình Liên

Hiệu trưởng dự báo cáo sản phẩm kết thúc khóa học Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp dành cho sinh viên QH.2018 CLC.

Thành phần tham dự: GS. Suzi Jarvis, TS. Colman Farell (University College Dublin); Bà Hà Lê Kim Anh và toàn bộ giảng viên môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp.