TUẦN 17, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

THỨ HAI, 03/12/2018  
8:30 – 10:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp thường trực Ban Chỉ đạo chương trình hợp tác với địa phương.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hóa”, bà Lê Khánh Trang (Phòng KHTC).

10:00 –  11:00, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu làm việc với cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Phòng Hành chính Tổng hợp.

(Mời lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Khảo thí và bà Nguyễn Thị Hải Yến tham dự).

11:00 – 12:00, tại P.401, A1 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ Phòng Đào tạo.

14:00 – 15:30, tại P.401, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông họp rà soát tiến độ thực hiện Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Thị Hoàng Anh, Đào Thu Hằng và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp rà soát công tác tổ chức Ngày hội tiếng Anh và chung kết Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên ngữ toàn quốc 2018.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hoa Ngọc Sơn, Hà Lê Kim Anh, Phạm Văn Kim, Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

16:00 – 17:30, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban
THỨ BA, 04/12/2018  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường, ông Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn TN), bà Đặng Huyền Thư (Chủ tịch Hội SV).

11:00 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long kiểm tra tiến độ công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (P. ĐT), Vũ Văn Hải (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Thành Văn (Trường THPT CNN) và Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:00, tại Hội trường tầng 1, Sunwah PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ trao học bổng KEB Hana cho sinh viên Khoa NN và VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng CT và CT HSSV, Ban Chủ nhiệm Khoa, giáo viên và sinh viên Khoa NN và VH Hàn Quốc.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về việc đưa sinh viên đi học tập trao đổi tại Đài Loan.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đỗ Minh Hoàng (P. HTPT), Hà Lê Kim Anh (P. ĐT), Phạm Minh Tiến (K. NN và VH Trung Quốc).

THỨ TƯ, 05/12/2018  
8:00 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy làm việc về việc triển khai Kết luận về công tác thu hút, hỗ trợ tổ chức đào tạo ngắn hạn và dài hạn đối với sinh viên quốc tế.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan (P. Đào tạo), Đỗ Minh Hoàng, Trần Thị Thùy Linh, Bùi Thị Thúy Nga (P. HTPT), Cầm Tú Tài (K. SĐH), Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV), Hoa Ngọc Sơn (K. ĐT và BDNN).

THỨ NĂM, 06/12/2018  
8:30 – 10:00, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự lễ trao học bổng ông Han Soo Kong cho sinh viên Khoa  NN và VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách: Phòng CT và CT HSSV, Khoa NH và VH Hàn Quốc; sinh viên Khoa NN và VH Hàn Quốc.

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 PHT Ngô Minh Thủy gặp mặt sinh viên sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản (từ tháng 08/2017 đến tháng 11/2018).

Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo chương trình thực tập tại Nhật Bản theo Quyết định của Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng CT và CT HSSV, 12 sinh viên hoàn thành chương trình thực tập.

14:00 – 16:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp Ban Chỉ đạo CTĐT Chất lượng cao theo TT23 của Bộ GD và ĐT tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo CTĐT chất lượng cao theo TT23 ở Trường ĐHNN theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 07/12/2018  
7:45, tại Hội trường tầng 1, Sunwah PHT Lâm Quang Đông dự hội thảo quốc tế Giảng dạy tiếng Hán khu vực văn hóa chữ Hán lần thứ III.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các Khoa đào tạo, các Phòng, Trung tâm và khách mời.

14:00 – 15:00, tại P.301, A1 PHT Lâm Quang Đông làm việc với đoàn Trường Đại học quốc lập Đài Bắc về triển khai hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giáo viên, sinh viên.

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng Phòng HTPT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN; Ban Chủ nhiệm Khoa, đại diện giảng viên Khoa NN và VH Trung Quốc, khách mời.

15:15 – 16:00, tại P.201, A1 PHT Lâm Quang Đông làm việc với Trường Đại học Thanh Hoa trung ương (Trung Quốc).

Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng Phòng HTPT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Sau đại học, Phòng Đào tạo, Phòng KHCN; Ban Chủ nhiệm Khoa, đại diện giảng viên Khoa NN và VH Trung Quốc, khách mời.

THỨ BẢY, 08/12/2018
8:00, tại Hội trường tầng 1, Sunwah PHT Lâm Quang Đông dự hội thảo quốc tế Giảng dạy tiếng Hán khu vực văn hóa chữ Hán lần thứ III.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Các Khoa đào tạo, các Phòng, Trung tâm và khách mời.

CHỦ NHẬT, 09/12/2018
8:00 – 11:00 tại sân nhà A1, A2 PHT Ngô Minh Thủy dự khai mạc Ngày hội tiếng Anh và cuộc thi hát tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2018.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức cuộc thi theo quyết định của Hiệu trưởng, khách mời, các cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo và học sinh sinh viên các đơn vị tham gia, sinh viên Trường ĐHNN thuộc CTĐT CLC theo TT23 của Bộ GD và ĐT.

18:00 – 22:00, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông dự Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho sinh viên không chuyên ngữ toàn quốc năm 2018.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức cuộc thi theo Quyết định của Hiệu trưởng, khách mời, các đơn vị dự thi, các cơ quan báo chí và sinh viên trong, ngoài trường quan tâm.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

1.8:30 – 10:00, ngày thứ Tư (05/12/2018), tại P.301, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Chính trị và Công tác HSSV. Thành phần tham dự: Tổ công tác theo Quyết định số 2503/QĐ-ĐHNN ngày 30/11/2018 của Hiệu trưởng, toàn thể viên chức, người lao động Phòng CT và CT HSSV

2. 14:00 – 15:30, ngày thứ Tư (05/12/2018), tại P.410, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Quản trị. Thành phần tham dự: Tổ công tác theo Quyết định số 2504/QĐ-ĐHNN ngày 30/11/2018 của Hiệu trưởng, toàn thể viên chức, người lao động Phòng Quản trị.

3. 17:30 – 19:00, ngày thứ Tư (04/12/2018), tại Hội trường Vũ Đình Liên; 17:30 – 19:00, ngày thứ Sáu (07/12/2018), tại P.509, A1; 17:30 – 19:00, ngày thứ Bảy (08/12/2018), tại Hội trường Vũ Đình Liên: Hiệu trưởng gặp mặt sinh viên QH.2016 trao đổi về Đề án “Đổi mới công thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên” (Đề án Học tập qua trải nghiệm). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: các Khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV.

(Lưu ý: Các đại biểu bố trí thời gian tham dự 1/10 buổi gặp mặt của Hiệu trưởng với sinh viên).

  1. 14:00 – 17:00, ngày thứ Năm (06/12/2018), tại P.101, A3: Họp Hội đồng cấp ĐHQGHN chấm Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Ngọc Anh, Khóa 22, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2314/QĐ-ĐHNN ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng, giảng viên, NCS, học viên cao học và cán bộ quan tâm.
  2. : Hiệu trưởng gặp mặt sinh viên QH.2016 trao đổi về Đề án “Đổi mới công thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên” (Đề án Học tập qua trải nghiệm). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: các Khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV.
  3. Hiệu trưởng gặp mặt sinh viên QH.2016 trao đổi về Đề án “Đổi mới công thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên” (Đề án Học tập qua trải nghiệm). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: các Khoa đào tạo, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV.
  4. Trung tâm Đảm bảo chất lượng (làm đầu mối) phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Khoa học công nghệ thực hiện công văn số 3916/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 14/11/2018 về báo cáo kết quả đánh giá theo tiêu chí đại học nghiên cứu, hạn nộp báo cáo trước ngày 05/12/2018.
  5. Phòng Chính trị & Công tác HSSV (làm đầu mối) phối hợp với các Khoa Đào tạo thực hiện công văn số 4024/ĐHQGHN-CTHSSV về chương trình học bổng Vingroup năm học 2018-2019; số 4025/ĐHQGHN-CTHSSV về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019, hạn nộp danh sách và hồ sơ sinh viên trước ngày 10/12/2018.

9.Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 13/12/2018, PHT Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh