TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.12.2017 ĐẾN NGÀY 10.12.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.12.2017 ĐẾN NGÀY 10.12.2017

THỨ HAI, 04.12.2017

 • 8h30-9h30 tại phòng 207, A1: Hiệu trưởng làm việc với CBVC phòng Tổ chức Cán bộ (mời lãnh đạo Phòng Đào tạo tham dự).
 • 8h30 tại phòng 901,ĐHQGHN: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy tham dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2017.
 • 10h00-11h30 tại phòng 207, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí.
 • 14h30 – 16h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường Đại học Thương mại Takasaki ở tỉnh Gunma- Nhật Bản về việc hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản (Khoa NN&VH Nhật Bản cử phiên dịch).

THỨ BA, 05.12.2017

 • 14h00 – 15h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Công ty TNHH Fourth Valley VN về việc hợp tác giữa Công ty và Trường ĐHNN.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV.

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị các trường đại học góp ý dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi do Bộ GD&ĐT tổ chức.
 • 16h00 – 17h00 tại HT ULIS – Sunwah : Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng NNVH Việt Nam dành cho học viên an ninh, cảnh sát nước ngoài.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, đại diện Cục Đối ngoại-Bộ Công an, Sứ quán các nước cử học viên, giảng viên tham gia giảng dạy, đại biểu (theo Giấy mời) và toàn thể học viên.

 THỨ TƯ, 06.12.2017 

 • 14h00 – 16h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP : Tập huấn đối chiếu chuẩn đầu ra các học phần với hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá (thực hiện theo Thông báo số 1426/TB-ĐHNN ngày  22/11/2017 của Hiệu trưởng).

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo, đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo/ Bộ môn trực thuộc, Trưởng/Phó Bộ môn, các Bộ môn thuộc Khoa, toàn thể giảng viên Khoa NN&VH Pháp (theo đề nghị của Khoa NN&VH Pháp).

THỨ NĂM, 07.12.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 14h00 – 16h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu giáo trình Phân tích văn bản văn học tiếng Pháp.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNN ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng.

 • 15h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự họp góp ý Phương án tuyển sinh năm 2018.
 • 16h30 – 17h30 tại phòng 207, A1: Tiếp và làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện E.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban: Phòng HTPT, CT&CTHSSV, Đào tạo.

THỨ SÁU, 08.12.2017

 • 10h00 -11h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Trường Yeungnam, Hàn Quốc.

Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc  (Khoa NN&VH Hàn Quốc cử phiên dịch).

 • 14h00 -16h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Mô hình cộng đồng học tiếng Anh giữa sinh viên chuyên và sinh viên không chuyên.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo QĐ số 2392/QĐ-ĐHNN ngày 30/11/2017.

THỨ BẢY, 09.12.2017

 • 15h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh cùng Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN làm việc với Đoàn Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội về công tác Xây dựng Đảng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Trưởng các Phòng chức năng, các Trung tâm, VP Đảng ủy, VP Đoàn thể gửi Báo cáo kết quả công tác quý IV/2017 và kế hoạch quý I/2018 về Phòng HCTH qua email doanphuongdhnn@gmail.com chậm nhất ngày 07/12/2017.
 2. Phòng ĐT và Khoa SĐH phối hợp thực hiện công văn số 4571/ĐHQGHN-ĐT về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục GDĐT cấp IV ban hành kèm theo TT số 24, 25, hạn nộp báo cáo trước ngày 08/12/2017.
 3. Từ ngày 04/12 đến 12/12/2017: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.