TUẦN 16 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 16 NĂM HỌC 2022-2023

            
THỨ HAI, 17/10/2022 
8:30, tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHNPHT. Lâm Quang Đông dự Diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực ASEAN.
9:00 – 11:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Chi bộ P.ĐT. Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.ĐT.
14:00 – 15:00, tại P.406, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở mã số N.21.03. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (P.KHCN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Thị Chi (TT.KT).
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng và Chương trình chào ngoại ngữ 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (TT.ĐMST).
16:00 – 17:00, Zoom MeetingBan Giám hiệu họp giao ban.
THỨ BA, 18/10/2022 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với P.CT&CTHSSV về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý IV. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.CT&CT HSSV.
14:00 – 17:00, tại P.509, A1PHT. Nguyễn Xuân Long dự Chương trình tập huấn xây dựng hướng dẫn về công tác truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký, Ban Giám sát về công tác truyền thông theo các quyết định của Hiệu trưởng và Đại diện các Ban của CLB ULIS TV.
14:00 – 15:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng về kế hoạch tập huấn “Nhà giáo dục truyền cảm hứng”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD), Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA).
THỨ TƯ, 19/10/2022 
10:00 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.PTNL về Đề án Quản trị rủi ro. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ TT.PTNL.
14:00 – 17:00, tại P.203, Nhà điều hành ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà NộiPHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng thẩm định cấp ĐHQGHN Chương trình đào tạo Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia. Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách P. ĐT; Ban chủ nhiệm K. NN&VH CNNTA và nhóm giảng viên xây dựng Đề án.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.HCTH về Đề án Quản trị rủi ro. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.HCTH.
THỨ NĂM, 20/10/2022 
Cả ngày, tại Hòa BìnhPHT. Hà Lê Kim Anh họp triển khai nhiệm vụ năm học mới. Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ P.ĐT.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.CNTT – TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ SÁU, 21/10/2022 
08:30 – 11:30, tại Hội trường Vũ Đình LiênPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt xét  tốt nghiệp tháng 9/2022. Thành phần tham dự: Trưởng P.ĐT, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa/Bộ môn đào tạo chính quy và giáo vụ các Khoa/Bộ môn.
10:00 – 11:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.QT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
16:00 – 17:00, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT).
THỨ BẢY, 22/10/2022 
8:30 – 11:00, tại Sân khấu ngoài trời Khu Liên hợp thể thao, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHNBan Giám hiệu dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2021 – 2022 và triển khai hoạt động năm học mới 2022 – 2023. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm, Khoa/Bộ môn, ĐTN – HSV, Bí thư Chi đoàn các Khóa trong toàn trường, Đại sứ ULIS, Sinh viên 5 Tốt, các sinh viên quan tâm và khách mời.
18:30 – 23:00, tại Sân khấu ngoài trời Khu Liên hợp thể thao, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHNBan Giám hiệu dự Chương trình Khai giảng và Chào Ngoại ngữ 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm; lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên văn phòng các Khoa/Bộ môn; ĐTN – HSV, toàn bộ sinh viên QH2022, khách mời và sinh viên các khóa QH2019 – 2020 – 2021 được mời tham dự.
CHỦ NHẬT, 23/10/2022 
8:30, tại Hòa LạcHiệu trưởng tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST).

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

14:00 – 16:00, thứ Ba, ngày 18/10/2022, tại Hội trường Sunwah: tổng duyệt tiết mục đồng diễn Lễ khai giảng và Chào Ngoại ngữ 2022.

Ca 1 (từ 14:00 – 15:00): Đội hình trình diễn các Phòng, Ban, Trung tâm;           

Ca 2 (từ 15:00 –16:00): Đội hình trình diễn các Khoa/Bộ môn.