TUẦN 16 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 27.11.2017 ĐẾN NGÀY 03.12.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 16 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 27.11.2017 ĐẾN NGÀY 03.12.2017

THỨ HAI, 27.11.2017

 • 8h00-9h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Quốc tế hóa các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp tại Trường Đại học ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đại diện lãnh đạo Phòng: HTPT, Phòng KHCN, BCN Khoa NN&VH Pháp và đại biểu có giấy mời.

 • 9h30-11h00 tại phòng 207, A1: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh làm việc với lãnh đạo Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng NN.

 • 14h00 – 15h30 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng lương năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Nguyễn văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn Trường), Dương Quỳnh Hoa (Trưởng phòng TCCB), Lâm Quang Đông (Trường phòng KHCN), Hà Lê Kim Anh (Trường phòng ĐT), Lê Thị Khánh Trang (Trưởng phòng KHTC), Dương Mỹ Hạnh (P.TCCB).

 • 15h3017h00 tại phòng 207, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, lãnh đạo Phòng Đào tạo.

THỨ BA, 28.11.2017

 • 8h30 – 10h00 tại phòng 301, A1: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh (P. TCCB), Vũ Hải Hà (K.SPTA), Đinh Thị Thu Huyền (K.NN&VH Nga), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc), Lê Hoài Ân (K.NN&VH Đức), Nguyễn Thành Văn (PTCNN), Lâm Quang Đông (P.KHCN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.Quản trị), Khoa Anh Việt (TT. CNTT, TT & HL).

 • 9h0010h00 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng HCTH.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng HCTH.

 • 10h0011h00 tại phòng 208, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng Quản trị.

 • 10h00 – 11h30 tại phòng 201, A1: Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Trung Quốc.

 • 14h0015h30 tại phòng 207, A1: Hiệu trưởng làm việc với BCN Khoa Sau đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học.

THỨ TƯ, 29.11.2017 

 • 8h30 tại phòng 203, ĐHQGHN: BTĐU – Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN về việc duyệt nội dung Đại hội Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 • 10h00 – 11h30 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

 • 14h0015h30 tại phòng 410, A1: Họp triển khai đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các thành viên chính của đề tài: GS. Nguyễn Hòa, PGS. Nguyễn Lân Trung, PGS. Lâm Quang Đông, PGS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Phạm Minh Tiến, TS. Nguyễn Đình Hiền, TS. Vũ Hải Hà, TS. Vũ Thị Thanh Nhã, TS. Nguyễn Thị Minh Tâm và khách mời.

THỨ NĂM, 30.11.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: HọpTổ xây dựng Đề án mở bậc THCS ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Nguyễn Thành Văn, Lại Thị Phương Thảo, Nguyễn Phú Chiến (PTCNN), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT).

 • 15h00-17h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Lễ trao học bổng & buổi thuyết giảng của chuyên gia Nhật Bản trong chuỗi bài giảng Cộng đồng châu Á năm 2017.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, phòng Hợp tác phát triển, BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc và sinh viên.

THỨ SÁU, 01.12.2017

 • 8h00 tại Hội nghị tỉnh Yên Bái: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh tham dự Hội nghị chuyển giao sản phẩm KHCN thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” cho các địa phương vùng Tây Bắc.
 • 8h3010h30 tại phòng 509, A1: Tập huấn Ban coi thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật năm 2017.

Thành phần: Ban chỉ đạo kỳ thi, Trưởng điểm, Trưởng Thư ký, Thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14h0015h30 tại phòng 410, A1: Tổ chức gặp mặt đội tuyển tham dự Olympic tiếng Nga lần thứ 15 tại CHLB Nga.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Nga và các sinh viên tham dự Olympic tiếng Nga.

THỨ BẢY, 02.12.2017

 • 8h00 tại Hòa Lạc: ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ năm 2018

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng TCCB và chuyên viên phụ trách công tác TĐKT.

 • 9h00 tại Hải Phòng: Tham quan Công ty TNHH Regina Miracle Vietnam. (xe đón tại sân A1)

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, 40 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 Khoa NN&VH Trung Quốc, cán bộ phụ trách sinh viên của Khoa NN&VH Trung Quốc.

CHỦ NHẬT, 03.12.2017

 • 6h30 tại các điểm thi: Tổ chức thi năng lực tiếng Nhật tháng 12/2017.

Thành phần: Toàn thể Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng KHCN thực hiện CV số 4535/ĐHQGHN-KHCN v/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ hợp tác về KHCN, hạn trước ngày 29/11/2017.
 2. Phòng TCCB thực hiện CV số 4544/ĐHQGHN-TCCB ngày 24/11/2017 v/v góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, hạn trước ngày 01/12/2017.
 3. TT. ĐBCL đầu mối phối hợp với phòng ĐT, CTHSSV, TCCB thực hiện CV số 4500/ĐHQGHN-ĐBCL v/v kiểm tra điều kiện ĐBCL CTĐT cử nhân hệ chuẩn theo tiêu chuẩn AUN-QA, hạn trước ngày 05/12/2017.