TUẦN 15, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 15, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 04/10/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban.

9:30 – 11:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu họp về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kiểm định các CTĐT đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, Khoa SPTA, K.NN&VH Nhật, K.NN&VH Trung Quốc, K.NN&VH Pháp; lãnh đạo TT.ĐBCL.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp rà soát hoạt động của Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Vũ Văn Hải (P.CT&CT HSSV), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL và Phòng TT&PC về việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Ban vận hành ULIS NOW.

Thành phần tham dự: lãnh đạo P.CT&CT HSSV, thành viên Ban vận hành ULIS NOW theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BA, 05/10/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng (P.QT).

9:00 – 11:00, tại P.410, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường Đại học KHXH&NV về công tác giảng dạy ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trưởng phòng Đào tạo và chuyên viên chuyên trách, Ban chủ nhiệm Khoa tiếng Anh, Tổ trưởng Bộ môn tiếng Anh phụ trách giảng dạy tại Trường KHXH&NV, Đỗ Thu Lan (K.NN&VHTQ), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TTKT).

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp với lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị (P.TCCB).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp chuẩn bị Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng học liệu số và giảng dạy kết hợp.

Thành phần tham dự: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

THỨ TƯ, 06/10/2021

 

8:00, tại HT tầng 1 Thành ủy Hà Nội, số 9 Ngô Quyền

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm.

Thành phần tham dự: ông Vũ Văn Hải (Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021 (tổ chức vào 23/10 và 24/10).

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Khoa SĐH, lãnh đạo TT.Khảo thí; các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN).

14:00 – 15:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ khai trương Trung tâm Hợp tác Công nghệ Giáo dục Quốc tế (ICE).

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.KHCN, P.QT, TTKT, K.NN&VH HQ và khách mời.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về Đề án sử dụng tài sản công tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn (TTPTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

THỨ NĂM, 07/10/2021

 

Cả ngày, tại P.208, A1

Hiệu trưởng tiếp công dân.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).

8:30, tại P.410, A1 (trực tuyến)

Ban Giám hiệu dự Hội nghị Giao ban ĐHQGHN quý IV/2021.

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HCTH, P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.KHCN.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Bộ môn Kinh tế (K.ĐT&BDNN) về việc triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn, Đặng Ngọc Sinh và toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế (K.ĐT&BDNN).

18:30 – 22:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự chung kết Cuộc thi “Tài năng sư phạm lần thứ 2”.

Thành phần tham dự: cán bộ, giảng viên và các sinh viên quan tâm.

THỨ SÁU, 08/10/2021

 

8:00 – 11:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu 02 môn học mới “Thiết kế cuộc đời”, “Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội” của nhóm tác giả Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT); Trần Thị Thu Hiền (TTKT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA) và các thành viên tham dự Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

13:30, tại Hòa Lạc

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

THỨ BẢY, 09/10/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 10/10/2021