TUẦN 15, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 15, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018

THỨ HAI, 19/11/2018  
8:30 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Ban Giám hiệu dự Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Thành phần tham dự: ông Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch Công đoàn), ông Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn TN); các thầy cô là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Giáo sư, Phó Giáo sư đang công tác tại Trường.
10:30 – 12:00, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu nghe báo cáo của Trung tâm Khảo thí về chuẩn bị hồ sơ xây dựng Đề án tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017 của Bộ GD và ĐT.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Trung tâm Khảo thí và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Trung tâm Khảo thí).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long họp chuẩn bị nghiệm thu các khóa học trực tuyến bồi dưỡng giáo viên (Nhóm khóa học cơ bản) thuộc nhiệm vụ của Đề án NNQG năm 2017.

Thành phần tham dự: Ban thư ký, Ban kỹ thuật (ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn), Ban Tài chính (ông Lê Văn Tuyển), và các trưởng nhóm 10 khóa học cơ bản (gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lương Quỳnh Trang, Trần Thị Hiếu Thủy, Dương Thu Mai, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phạm Thu Hà).

16:00 – 17:00, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với đoàn đi học tập kinh nghiệm quản trị đại học, trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ các trường đối tác tại Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Thành viên đoàn theo Quyết định số 2263/QĐ-ĐHNN, ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Thị Hồng Hải, Hoàng Thùy Hương, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Ngọc Lưu Ly).

THỨ BA, 20/11/2018  
7:45 – 9:30, tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khách mời; toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

10:00 – 10:45, tại P.201, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông gặp mặt lãnh đạo Nhà trường các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.Thành phần tham dự: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo các Phòng TCCB, Phòng HCTH, lãnh đạo Nhà trường các thời kỳ.
10:00 – 10:45, tại P.410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long gặp mặt cán bộ nghỉ hưu thuộc các đơn vị không còn phiên hiệu nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thành phần tham dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, cán bộ đã nghỉ hưu thuộc các đơn vị không còn phiên hiệu.

11:00, tại sân Nhà A1, A2 Ban Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của các Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN.Thành phần tham dự: Cán bộ đang công tác và cán bộ hưu của các Phòng ban, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Trường, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT&BD Ngoại ngữ (các đơn vị đăng ký cùng tổ chức), các cán bộ nghỉ hưu từ các đơn vị không còn phiên hiệu và khách mời.
THỨ TƯ, 21/11/2018  
8:30 – 17:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội đồng nghiệm thu các khóa học trực tuyến bồi dưỡng giáo viên (Nhóm khóa học cơ bản) thuộc nhiệm vụ của Đề án NNQG năm 2017.

Thành phần tham dự: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT, Ban thư ký, Ban kỹ thuật (ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn), Ban Tài chính (ông Lê Văn Tuyển), và các trưởng nhóm 10 khóa học cơ bản (gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lương Quỳnh Trang, Trần Thị Hiếu Thủy, Dương Thu Mai, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phạm Thu Hà).

10:30 – 11:30, tại P.201, A1 Hiệu trưởng dự lễ ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức pháp nhân Khai thác nhân lực hải ngoại (Nhật Bản).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng: Hợp tác và Phát triển, Chính trị và CT HSSV; đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nhật Bản, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00 – 15:30, tại P.105, A3 PHT Lâm Quang Đông làm việc với Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học ĐHQGHN về việc kiểm tra hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2/2018.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm và chuyên viên phụ trách Khoa Sau đại học.

15:30 – 17:00, tại P.509, A1 Hiệu trưởng họp sơ kết đợt 1 chương trình thực địa tại địa phương (Lạng Sơn và Thanh Hóa).

Thành phần tham dự: Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh tỉnh Lạng Sơn và Thanh Hóa”, giảng viên và sinh viên tham gia đợt công tác.

(Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM, 22/11/2018  
8:00 – 10:00, tại P. 401, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác HSSV về việc triển khai Đề án đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P. CT và CT HSSV, các ông, bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội Sinh viên).

8:00 – 9:30, tại P. 301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim, ông Nguyễn Tử Huy, ông Phạm Đình Lượng.
9:30 – 11:00, tại P. 301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT và Học liệu.Thành phần tham dự: Ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn, bà Dương Khánh Linh.
10:00 – 11:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên các phòng, trung tâm và khoa đào tạo, Bộ môn NN và VH Ả rập.Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ và chuyên viên phụ trách về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ.
THỨ SÁU, 23/11/2018  
10:00 – 11:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng tiếp ông Shohei Utsuda, Chủ tịch Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mitsui Busan.

Thành phần tham dự: Đại diện  lãnh đạo các phòng: Hợp tác và phát triển, Hành chính Tổng hợp, Chính trị và CT HSSV; Ban Chủ nhiệm Khoa NN & VH Nhật Bản, các giáo viên phụ trách khóa học tập trung do Công ty Mitsui Busan tài trợ và đại diện sinh viên Khoa NN và VH Nhật Bản.

THỨ BẢY, 24/11/2018
6:45 – 17:00, tại Nhà A2, C1 PHT Nguyễn Xuân Long chỉ đạo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ĐGNL tiếng Anh cho SV không chuyên trong ĐHQGHN, kỳ thi Chuẩn đầu ra bậc 5 cho SV ĐHNN, kỳ thi kết thúc học phần ngoại ngữ cơ bản và CĐR ngoại ngữ sau đại học.Thành phần tham dự: Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.
CHỦ NHẬT, 25/11/2018
7:00 –12:00, tại Nhà A2 (tầng 5-8) PHT Nguyễn Xuân Long chỉ đạo tổ chức thi Nói, kỳ thi ĐHNL tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thành phần tham dự: Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng Khoa học và Công nghệ thực hiện công văn số 3763/ĐHQGHN-KHCN ngày 02/11/2018 về báo cáo rà soát sản phẩm nhiệm vụ KH&CN, hạn nộp báo cáo trước ngày 25/11/2018.
  2. 14:30, ngày thứ Hai (19/11/2018), tại P.301: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp. Thành phần: Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể viên chức, người lao động Phòng Hành chính Tổng hợp.