TUẦN 14, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 14, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 27/9/2021 

 

8:30 – 11:30, tại P.410, A1 (trực tuyến) 

PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Lâm Quang Đông làm việc với tổ công tác của ĐHQGHN về các dự án của Trường ĐHNN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN). 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Phòng CT&CT HSSV về công tác Học sinh – Sinh viên Quý IV.  

Thành phần tham dựlãnh đạo và toàn thể chuyên viên Phòng CT&CT HSSV. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo quý IV. 

20:00 – 21:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

THỨ BA, 28/9/2021 

 

8:30 – 11:45, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đào tạo năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

Thành phần tham dựlãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, Khoa SĐH; đại diện lãnh đạo các đơn vịP.CT&CTHSSV, P.KHTC, P.HTPT, P.HCTH, P.TTPC, P.KHCN, P.TCCB, TT.ĐBCL, TT.KT (tham dự tại P.410, A1); đại diện Ban chủ nhiệm các khoa và bộ môn trực thuộc Trườngđại diện Ban Giám hiệu Trường THPT CNN và THCS NN (tham dự qua Zoom Meeting). 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chuyên đề “Tự hào là Uliser” cho sinh viên khóa QH.2021.F1 trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CT HSSV, ĐTN-HSV, Trung tâm CNTT-TT&HL và đại diện các Khoa đào tạo. 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc thống kê, khai báo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ và học sinh, sinh viên. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Vũ Văn Hải, Trần Thị Thuý Ngân, Trần Trí Thành (P.CT&CT HSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT). 

THỨ TƯ, 29/9/2021 

 

8:00 – 8:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy.    

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).  

8:30 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu họp Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dự: các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, bà Nguyễn Thị Hải Yến – VP Đảng ủy (họp tại P.410), các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN (họp qua Zoom Meeting). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời. 

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 

PHT. Lâm Quang Đông dự hướng dẫn sử dụng phần mềm Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài mới.  

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Khoa học và Công nghệ.  

THỨ NĂM, 30/9/2021 

 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng về việc lấy ý kiến phản hồi của người học.  

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng; các ông/bà Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Lại Thị Phương Thảo (THPT CNN), Nguyễn Phú Chiến (THCS NN). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về kê khai tài sản, công cụ thanh lý năm 2021.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC). 

15:00 – 17:00, tại P.410, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tổng duyệt Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 và khoá đào tạo cử nhân QH.2021.F1. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, P.HCTH, TT.CNTT-TT&HL, ĐTN-HSV. 

THỨ SÁU, 01/10/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về việc triển khai công tác sở hữu trí tuệ và tổ chức Hội thảo quốc gia UNC2022. 

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.KHCN; các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH). 

10:00 – 11:30, tại P.201, A1 

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khảo thí. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.  

14:00 – 16:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Hội đồng nghiệm thu 02 môn học mới “Thiết kế cuộc đời”, “Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội” của nhóm tác giả Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT); Trần Thị Thu Hiền (TTKT); Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA) và các thành viên tham dự Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

THỨ BẢY, 02/10/2021 

 

8:30 – 10:30, tại P.410, A1 và Zoom Webinar 

Ban Giám hiệu dự Khai giảng năm học 2021-2022 và khoá đào tạo cử nhân QH.2021.F1. 

Thành phần tham dự: Đảng uỷ Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường, Chi ủy các chi bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị; Tổ trưởng tổ bộ môn thuộc Khoa đào tạo, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên giảng dạy khóa QH.2021.F1; chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CT HSSV, giáo vụ các Khoa và toàn thể sinh viên QH.2021.F1. 

CHỦ NHẬT, 03/10/2021