TUẦN 14, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 14, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018

THỨ HAI, 12/11/2018  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:30, tại P. 410, A1 Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy đón tiếp GS. Miyazaki Kohji, Hiệu trưởng Đại học Saga – Nhật Bản.Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nhật Bản, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác Phát triển, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học Công nghệ,  Phòng Chính trị và Công tác HSSV, Khoa Sau đại học, Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, Trung tâm CNTT-TT và HL, Trung tâm NCGDNN, NN và QTH,  đại diện giáo viên, cựu sinh viên đại học Saga – Nhật Bản và sinh viên Khoa NN và VH Nhật Bản.
14:00 – 16:30, tại P.410, A1 Hiệu trưởng dự tập huấn giảng viên tham gia Đề án hợp tác với địa phương.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Thị Quỳnh Yến (Trung tâm KT), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Thanh niên), Ban Chủ nhiệm Khoa ĐT và BDNN, giảng viên tham gia Đề án.
14:00 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa, bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Khoa Luật – ĐHQGHN.
15:00 – 16:30 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy, PHT Lâm Quang Đông họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Khoa Anh văn (tiền thân của Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa tiếng Anh, Khoa NN và VH CNNTA).Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 335/QĐ-ĐHNN ngày 19/1/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Hải Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Minh Tâm, Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Minh Hoàng, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Phạm Văn Kim, Khoa Anh Việt, Nguyễn Thanh An).
THỨ BA, 13/11/2018  
7:30, tại Học viện An ninh nhân dân Hiệu trưởng dự Hội thảo quốc tế về Đánh giá kết quả và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường Công an nhân dân.
10:00 – 11:30, tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với đoàn cán bộ đi công tác tại Nhật Bản.Thành phần tham dự: Cán bộ tham gia đoàn đi công tác tại Nhật Bản theo Quyết định số 2263/QĐ-ĐHNN, ngày 25/10/2018 của Hiệu trưởng.
15:30 – 17:00, tại P.301, A1

 

Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác HSSV về việc triển khai Đề án đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P. CT và CT HSSV, các ông, bà: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), Đặng Huyền Thư (Hội Sinh viên).

18:30, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy dự cuộc thi Chung kết khu vực miền Bắc Olympic tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ toàn quốc – “ProE Contest 2018”.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Hội đồng Tư vấn HTPT), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (Trung tâm Khảo thí), Hoa Ngọc Sơn (K. ĐT và BDNN), Vũ Văn Hải (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN), các cơ quan báo chí, giảng viên và sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh, sinh viên CTĐT CLC theo TT23 quan tâm và khách mời.

THỨ TƯ, 14/11/2018  
8:00 – 9:30, tại P.301, A1 Ban Giám hiệu dự Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2018.

Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2352/QĐ-ĐHNN ngày 06/11/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Văn Đoàn, Đỗ Hoàng Ngân, Hà Lê Kim Anh, Lê Thị Khánh Trang, Dương Mỹ Hạnh).

9:00 – 10:30, tại P.201, A1 PHT Lâm Quang Đông làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Victoria University of Wellington.

Thành phần tham dự: ông Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng K. Sau đại học), ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P. Hợp tác Phát triển).

10:30 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông làm việc với Khoa Sau đại học về việc tổng kết hội thảo quốc tế dành cho HVCH và NCS năm 2018, kế hoạch tổ chức hội thảo năm 2019.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, toàn thể cán bộ Khoa Sau đại học.
14:00, tại P.202, P.901 ĐHQGHN Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN, Hội nghị Cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHQGHN mở rộng.
THỨ NĂM, 15/11/2018  
9:00 – 10:30 tại Hội trường tầng 1, Sunwah Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản (JCFL).Thành phần tham dự: Các ông, bà: Đào Thị Nga My (K. NN và VH Nhật Bản), Đỗ Minh Hoàng, Bùi Đình Thắng (P. HTPT), Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Phượng (P. HCTH), Phạm Văn Kim (P. Quản trị), Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV), Khoa Anh Việt (Trung tâm CNTT-TT và HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P. ĐT), Nguyễn Xuân Khánh (Trung tâm KT), Hoàng Thị Hồng Hải (K. SPTA), Hoàng Thùy Hương (Khoa tiếng Anh, Đỗ Thị Bích Thủy, Nguyễn Ngọc Lưu Ly (K. NN và VH Pháp), Ban Chủ nhiệm và cán bộ Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ, Chủ tịch, Hiệu trưởng, giáo viên dẫn đoàn và 30 sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản.
10:30 – 12:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông họp rà soát tiến độ đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Lân Trung (Hội đồng Tư vấn HTPT), Nguyễn Thị Minh Tâm, Đào Thu Hằng (Khoa NN và VH CNNTA), Trần Thị Hoàng Anh (P. KHCN).
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban thanh lý tài sản của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Thành viên Ban thanh lý tài sản theo Quyết định số 2129/QĐ-ĐHNN ngày 09/10/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng Quản trị), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (Phòng Kế hoạch – Tài chính).
14:30 – 16:00, tại P. 105, A3 PHT Lâm Quang Đông làm việc với ĐHQGHN về việc hậu kiểm công tác thẩm định và ban hành CTĐT tiến sĩ chuyển đổi theo Quy chế đào tạo tiến sĩ số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017.Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Khoa Sau đại học.
15:30 – 17:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long họp về cải cách hành chính ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, lãnh đạo các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, Hiệu trưởng trường THPT CNN và thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 2023/QĐ-ĐHNN ngày 21/9/2018 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 16/11/2018  
8:00 – 9:30, tại P. 401, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp về việc đẩy mạnh truyền thông trên Website tiếng Anh của Nhà trường.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân, Đào Trung (Trung tâm CTNN-TT và HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P. ĐT), Trần Thị Long (P. KHCN), Trần Thùy Linh (P. HTPT), Lê Thế Quý       (K. ĐT và BDNN).

THỨ BẢY, 17/11/2018
8:00 – 17:30 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN  Ban Giám hiệu dự Hội thảo quốc tế Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thành phần tham dự: Ban Tổ chức hội thảo; đại biểu 03 Khoa: Sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh, NN và VH CNNTA; học viên cao học và nghiên cứu sinh, khách mời.

CHỦ NHẬT, 18/11/2018
8:00 – 12:00 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Ban Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Anh văn (tiền thân của 03 Khoa: Sư phạm tiếng Anh, tiếng Anh, Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh).

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Cựu sinh viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; Toàn thể cán bộ, giảng viên các Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa tiếng Anh, Khoa NN và VH CNNTA và khách mời.

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Khoa Sau đại học thực hiện công văn số 3779/ĐHQGHN-ĐT ngày 02/11/2018 về hậu kiểm công tác thẩm định và ban hành các chương trình đào tạo tiến sĩ chuyển đổi theo Quy chế tiến sĩ 4555, hạn nộp báo cáo trước ngày 12/11/2018.
  2. Trung tâm Đảm bảo chất lượng thực hiện công văn số 104/ĐBCL ngày 07/11/2018 về bổ sung tài liệu/ số liệu/ thông tin phục vụ KĐCL theo tiêu chuẩn của AUN-QA, hạn nộp tài liệu, số liệu trước ngày 12/11/2018.
  3. Phòng Đào tạo (làm đầu mối) phối hợp với khoa Sau đại học thực hiện công văn số 3733/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/11/2018 về rà soát Quy hoạch ngành, chuyên ngành, đăng kí ngành, chuyên ngành mở mới năm 2019, hạn nộp đề xuất trước ngày 15/11/2018.
  4. Phòng Chính trị & CTHSSV thực hiện công văn số 3810/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/11/2018 về công tác cựu sinh viên, hạn nộp báo cáo và danh sách trước ngày 15/11/2018.
  5. 8:00, thứ Hai (12/11/2018), tại P. 509, A1: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ, giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 2352/QĐ-ĐHNN ngày 06/11/2018 của Hiệu trưởng.
  6. 14:00, thứ Sáu (16/11/2018), tại P. 101, A3: Họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá Luận án tiến sĩ của NCS. Bùi Thị Ngọc Lan, Khóa 22, chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2173/QĐ-ĐHNN ngày 15/10/2018 của Hiệu trưởng, giảng viên, NCS, học viên cao học và cán bộ quan tâm.
  7. Từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2018, PHT Nguyễn Xuân Long học lớp cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.