TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023

THỨ HAI, 19/9/2022 
8:00 – 8:30, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ ký kết MOA với Học viện EHLE (Nhật Bản). Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.HTPT, P.CT&CTHSSV, P.KHTC, K.NN&VH Nhật Bản.
8:30 – 9:30, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:30 – 10:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị đón sinh viên QH.2022 nhập học và chuỗi hoạt động trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp nghiệm thu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình nhà A4, A5. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), đại diện ĐHQGHN và khách mời.
10:30 – 11:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Trường Ngôn ngữ Shin ai Osaka (Nhật Bản) về chương trình thực tập và học chuyển tiếp cho sinh viên. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.NN&VH Nhật Bản, P.CT&CT HSSV, P.HTPT.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPTCNN về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo, Nguyễn Hồng Quang (THPTCNN), Lê Thị Khánh Trang, Vương Thảo Nhung (P.KHTC), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
14:00 –  15:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm triển khai nhiệm vụ Đề án 844 năm 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.KHCN, TT.ĐMST.
THỨ BA, 20/9/2022 
8:30 – 11:30, tại HT tầng 1 SunwahPHT. Hà Lê Kim Anh dự Toạ đàm “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp: Những ngã rẽ cuộc đời”. Thành phần tham dự: theo Thông báo số 1271/TB-ĐHNN ngày 9/9/2022 của Hiệu trưởng.
10:00 – 11:00, tại P.509, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao học bổng Samsung KF năm 2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, K.NN&VH Hàn Quốc; các sinh viên nhận học bổng và khách mời.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với TT.CNTT-TT&HL. Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
THỨ TƯ, 21/9/2022 
Cả ngày, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tuần lễ hội nhập sinh viên khóa QH.2022. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT, TT.CNTT-TT&HL; đại diện ĐTN – HSV.
8:30 – 10:30, tại P.301, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ. Thành phần tham dự: các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thanh Công (P.TT&PC) cùng toàn thể viên chức, người lao động Phòng Tổ chức Cán bộ.
13:00 – 14:00, tại P.410 và trực tuyếnPHT. Lâm Quang Đông tham dự họp với Hội đồng đảm bảo chất lượng ĐHQG.TPHCM đánh giá cơ sở giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (phiên họp trực tuyến). Thành phần tham dự: ông Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL).
14:00 – 17:00, tại P.301, A1PHT. Lâm Quang Đông dự buổi nói chuyện với Nhà văn Bill Pearl (Mỹ). Thành phần tham dự: đại diện giảng viên – sinh viên K.NN&VH CNNTA và các cán bộ, sinh viên quan tâm.
14:00, tại họp tầng 1 Nhà điều hành ĐHQGHNPHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ trao học bổng LG Display Hải Phòng, Việt Nam đợt 1, năm học 2022 – 2023.
14:00 – 15:30, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.QT. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh, Vũ Xuân Kiên, Chu Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT).
THỨ NĂM, 22/9/2022 
8:30 – 10:00, tại P.201, A1PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc thanh lý tài sản thiết bị, công cụ – dụng cụ năm 2022. Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC).
11:00 – 12:00, tại P.410, A1PHT. Lâm Quang Đông tiếp Chủ tịch Quỹ Sejong. Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HTPT, Trường THPT CNN, Trường THCS Ngoại ngữ; Ban chủ nhiệm K.NN&VH Hàn Quốc.
THỨ SÁU, 23/9/2022 
8:00 – 11:30, tại Homies A2PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tập huấn Giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Thành phần tham dự: các ông/bà: theo Thông báo số 1322/QĐ-ĐHNN ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng.
8:30, tại Hội trường Nguyễn Văn ĐạoBan Giám hiệu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thành phần tham dự: các đồng chí: Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy.
THỨ BẢY, 24/9/2022 
CHỦ NHẬT, 25/9/2022 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Từ ngày 19/9/2022 đến 02/10/2022: Hiệu trưởng tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN làm việc tại Trường Đại học Indiana University trong khuôn khổ dự án Đổi mới GDĐH Việt Nam (PHER). Hiệu trưởng ủy quyền cho PHT. Nguyễn Xuân Long giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng trong thời gian trên.

Thứ Ba, ngày 20/9/2022, tại nhà A2, Homies B2, Trường THPTCNN và công trình K.NN&VH Pháp: tổ chức đón tiếp sinh viên nhập học khóa QH.2022. Thành phần tham dự: theo Quyết định số 2115/QĐ-ĐHNN, ngày 15/9/2022 của Hiệu trưởng (Danh sách chi tiết Ban tiếp đón sinh viên xem tại đây).