TUẦN 11, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 11, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 06/9/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Ban giám hiệu họp giao ban.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp chuẩn bị tổng kết Chương trình Ba Vì năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm, Vũ Thị Ngoan (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Đào Quang Trung (TT.CNTT) và các giảng viên được mời.

10:00 – 11:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng Khoa học và Công nghệ về việc rà soát các công việc đã làm trong tháng 8 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong tháng 9.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN.

14:00 – 15:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông họp với Phòng Hợp tác và Phát triển về kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTPT.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp lãnh đạo Phòng Hành chính – Tổng hợp về kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch chuyển đổi số năm học 2021-2022.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).

14:00 – 16:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về hoạt động trọng tâm công tác đào tạo năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: lãnh đạo PĐT, cán bộ VP CLC.

16:00 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông họp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng về việc rà soát nội dung Báo cáo Tự đánh giá trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN trước khi gửi Viện Đảm bảo chất lượng, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL.

THỨ BA, 07/9/2021

 

8:00 – 10:00, Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh, PHT. Lâm Quang Đông họp về triển khai biện pháp tăng cường đội ngũ chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia giảng dạy các CTĐT và triển khai 02 Quy định mới về đào tạo (KLTN cho SV CLC TT23 QH2018 và đào tạo trực tuyến).

Thành phần tham dự: Trưởng Khoa/BM trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P. ĐT, K.SĐH, K.ĐTBDNN, P.KHTC; lãnh đạo Mạng lưới ULIS ALUMNI.

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Phòng Thanh tra và Pháp chế về kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch chuyển đổi số năm học 2021 –2022.
Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên P.TT&PC.

10:30 – 12:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về triển khai các khoá học dành cho Đại sứ ULIS.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo và chuyên viên phụ trách; bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Phó Bí thư Đoàn trường); giảng viên tham gia giảng dạy các khoá học Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội, Thiết kế cuộc đời, Tư duy hình ảnh.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL về kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch chuyển đổi số năm học 2021-2022.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về việc triển khai ứng dụng ULIS NOW.

Thành phần tham dự: Ban Vận hành ứng dụng ULIS NOW theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 08/9/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Ban Giám hiệu họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: thành viên Thường trực Hội đồng TĐKT theo quyết định của Hiệu trưởng.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với lãnh đạo Phòng Quản trị về kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch chuyển đổi số năm học 2021-2022.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.QT).

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh dự nghiệm thu cấp trường giáo trình của Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trần Thị Hường, Đỗ Phương Thùy (K. NN&VH Hàn Quốc), Ngô Việt Tuấn (P.ĐT) và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Trung tâm Phát triển Nguồn lực về kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch chuyển đổi số năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự: clãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Phát triển Nguồn lực.

15:30 – 17:00, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp về triển khai nhiệm vụ Đề án 844.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT), Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN).

THỨ NĂM, 09/9/2021

 

Cả ngày, Zoom Meeting

ID: 9913513030

Pass: ULIS

Hiệu trưởng tiếp công dân.

Thành phần tham dự: ông Nguyễn Thành Công (P.TT&PC)

8:30 – 9:30, Zoom Meeting

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với Khoa SĐH về công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 và Hội thảo IGRS.

Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Khoa SĐH.

14:00 – 15:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.
Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc (Khoa ĐT&BD NN), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL).

THỨ SÁU, 10/9/2021

 

8:00 – 9:30, Zoom Meeting

Hiệu trưởng dự họp Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: đảng viên Chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

10:00 – 11:30, Zoom Meeting

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về quy hoạch chi tiết 1/500 trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời.

THỨ BẢY, 11/9/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 12/9/2021

 

8:30 – 11:00, P.410 và Zoom Webinar

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Xây dựng cộng đồng chuyên môn để kiến tạo cơ hội phát triển”.

Thành phần tham dự: toàn thể cán bộ được triệu tập.

9:00 – 9:30, Zoom Meeting

PHT. Lâm Quang Đông dự Lễ Khai giảng Cử nhân ngoại ngữ Văn bằng 2 hệ VLVH khóa QH.2021 .

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), BCN và giáo vụ Khoa ĐT&BD NN và toàn thể tân sinh viên QH.2021 hệ VLVH.