TUẦN 06 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 06 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018

THỨ HAI, 17/9/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 –11:30 tại P.208, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng CT & CTHSSV.
10:30 –11:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về cải cách thủ tục hành chính.Thành phần tham dự: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng HCTH và Phòng Thanh tra và Pháp chế.
14:00 – 15:00 tại HT Vũ Đình Liên, KP PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và tuyên dương sinh viên xuất sắc hệ đào tạo Liên kết quốc tế.Thành phần tham dự: Đại biểu (theo Giấy mời), sinh viên chương trình LKQT, Khoa ĐT&BDNN.
14:00 – 16:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp triển khai dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên CLC theo TT23/2014 trong ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ĐHQGHN có sinh viên CLC theo TT23, Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách của Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHTC, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Ban chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh.
14:00 – 15:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
15:00 – 16:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.
THỨ BA, 18/9/2018  
8:00 – 12:00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Hội thảo khoa học “05 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: Thành tựu và thách thức” của ĐHQGHN.
8:00 – 9:30 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các ông Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Xuân Hoàn, Vũ Xuân Hưởng, Nguyễn Trọng Khương (P.Quản trị).
9:30 tại P.203, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy cùng lãnh đạo ĐHQGHN dự tiếp đoàn các trường đại học của Liên Bang Nga.
9:30 – 11:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các ông Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng và Tổ xây dựng, điện – nước (P.Quản trị).
14:00 – 16:30 tại P.410, A1 Hiệu trưởng họp tổng kết hoạt động thực nghiệm và lên kế hoạch hoàn thiện sản phẩm đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia thuộc Chương trìnhTây Bắc.Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm đề tài, thư ký đề tài, các bà: Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thi Kim Loan (K.Trung), Lâm Thị Hòa Bình (KTA), Lại Thị Phương Thảo (PTCNN) và các khách mời.
14:00 – 15:30 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các ông/bà: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Vũ Xuân Kiên, Đỗ Chí Thành, Bùi Ngọc Duẩn, Đỗ Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hồng (P.Quản trị).
15:30 – 17:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với các ông Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy và Tổ thiết bị (P.Quản trị).
THỨ TƯ, 19/9/2018  
8:00 – 11:30 tại HT tầng 1, Sunwah Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, PHT Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị Công tác học sinh- sinh viên.

Thành phần tham dự: Phòng CT&CTHSSV, Phòng Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và ĐT Trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HCTH, Phòng TCCB, Phòng HTPT, Phòng KHTC, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng Thanh tra và PC, TT. ĐBCL, TT.CNTT-TT&HL, TT.PTNL, BM. NN&VH VN, BM.TLGD, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; đại diện lãnh đạo và văn phòng Khoa các đơn vị: Khoa SPTA, Khoa NN&VH Nga, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa ĐT&BDNN, BM.NN&VH Ả Rập; đại diện Thường vụ Đoàn TN- Hội SV Trường.

14:00 –16:30 tại P.201, A1 PHT Ngô Minh Thủy tiếp chuyên gia nước ngoài trong khuôn khổ dự án CATALYST, ERAMUS.Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Vũ Hải Hà (Trưởng Khoa SPTA) và các chuyên gia của dự án.
14:00 –16:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Trung tâm GDTC&TT – ĐHQGHN về việc phối hợp triển khai kế hoạch năm học 2018-2019.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim (Phòng QT), Lê Thị Khánh Trang (Phòng KHTC), Nguyễn Văn Sơn (TTPTNL), Nguyễn Việt Hùng (Phòng ĐT).
18:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy dự Chương trình Chào Tân Sinh viên QH2018 “Chào Ngoại ngữ 2018”.

Thành phần tham dự: Đại diện Chi ủy – BCN các Khoa đào tạo, sinh viên và khách mời.

THỨ NĂM, 20/9/2018  
7:30-12:00 tại số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội Hiệu trưởng dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.Thành phần tham dự: Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc.
8:00 –9:30 tại P.208, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với lãnh đạo Phòng HTPT.
8:00 –10:00 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long khảo sát dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy- đào tạo tại ĐHQGHN”.Thành phần tham dự: Đại diện BQL các dự án ĐHQGHN, các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng Quản trị), Hiệu trưởng Trường THPT CNN.
10:00 –11:30 tại P.201, A1 PHT Nguyễn Xuân Long tiếp và làm việc với ông Nakajima Minoru, Chủ tịch Tổ chức Pháp nhân Khai thác Nhân lực Hải ngoại (Nhật Bản) về chương trình thực tập sinh (Internship).Thành phần tham dự: Bà Nguyễn Huyền Trang (Phó Trưởng phòng CT&CT HSSV), ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc TT.PTNL).
14:00 –15:30 tại P.201, A1 Hiệu trưởng Ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.Thành phần tham dự: PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch HĐ tư vấn HTPT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng ĐT, Phòng HCTH, Phòng CT&CTHSSV, Đoàn TN Trường, Trung tâm Khảo thí, TT. CNTT-TT & HL, Khoa ĐT&BDNN; lãnh đạo Sở GD&ĐT Lạng Sơn.
14:00-16:00 tại P.410, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc về Hệ thống phần mềm thi chứng chỉ ngoại ngữ INLASY.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh Yến ( TT.KT), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng (TT.CNTT-TT&HL).
16:00 –17:00 tại P.207, A1 Hiệu trưởng, PHT Lâm Quang Đông họp triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT Cử nhân Ngôn ngữ Đức theo chuẩn AUN.Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc (Giám đốc TT.ĐBCL), Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Đức, Phùng Thị Kim Dung (Phó Trưởng khoa SPTA).
THỨ SÁU, 21/9/2018  
8:15 (cả ngày) tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Ban Giám hiệu dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên, đ/c Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ Trường), đ/c Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn TN Trường), đ/c Đặng Huyền Thư (Chủ tịch Hội SV Trường).
15:30 –17:00 tại P.301, A1 PHT Ngô Minh Thủy gặp mặt sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo.
THỨ BẢY, 22/9/2018  
6:45 (cả ngày) tại Nhà A2 PHT Nguyễn Xuân Long chỉ đạo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ĐGNL tiếng Anh cho SV không chuyên trong ĐHQGHN, kỳ thi Chuẩn đầu ra bậc 5 cho SV ĐHNN.Thành phần tham dự: Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 

  1. Phòng CT&CTHSSV thực hiện CV số 2894/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/9/2018 về chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ đợt tháng 3 năm 2019, hạn nộp hồ sơ trước ngày 18/9/2018; thực hiện công văn số 2951/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 10/9/2018 về chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019, hạn nộp danh sách và hồ sơ đề cử học bổng trước ngày 20/9/2018; thực hiện công văn số 2909/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 07/9/2018 về cử SV dự diễn đàn văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 16 và ASEAN+3 lần thứ 6, hạn nộp hồ sơ và danh sách sinh viên trước ngày 21/9/2018.
  2. Từ ngày 17/9-19/9/2018: PHT Lâm Quang Đông đi công tác tại Cần Thơ.