TUẦN 05 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 05 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018

THỨ HAI, 10/9/2018  
8:00 – 9:00 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng KHTC.
9:00 – 10:00 tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc về xây dựng chương trình đào tạo mới ở Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.Thành phần tham dự:Trưởng các phòng: Đào tạo, KHTC, TCCB; BGH Trường THPT CNN.
10:30 – 11:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về tiến độ Dự án xây dựng Website môn học.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và TT. CNTT-TT&HL.
14:00-16:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long họp đánh giá hệ thống phần mềm trực tuyến về phương pháp giảng dạy.Thành phần tham dự: các ông, bà: Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm (Khoa ĐT&BDNN), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), lãnh đạo và cán bộ phụ trách của Trung tâm CNTT-TT&HL, đại diện giảng viên 28 nhóm xây dựng chương trình bồi dưỡng được mời.
14:30-16:00 tại Giảng đường B2 PHT Nguyễn Xuân Long dự nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhà vệ sinh giảng đường B2.Thành phần tham dự:Trưởng phòng Quản trị, lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính, đại diện Ban Xây dựng ĐHQGHN, các nhà thầu.
THỨ BA, 11/9/2018  
8:00 – 9:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về giảng dạy tiếng Anh cho SV chương trình CLC trong ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng KHTC, BCN Khoa Tiếng Anh và các chuyên viên phụ trách chương trình của Phòng ĐT.
10:00 – 11:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc về tiến độ đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp QG thuộc Chương trìnhTây Bắc.Thành phần tham dự: PHT Lâm Quang Đông, BCN Đề tài, bà Nguyễn Thị Minh Tâm (thư ký khoa học), bà Trần Thị Hoàng Anh (P.KHCN) và khách mời.
8:00 tại P.509, A1 PHT Lâm Quang Đông dự khai mạc Tọa đàm “Đọc hiểu mở rộng” (extensive reading) – Diễn giả TS. Rob Waring, Todd Beuckens, và Paul Goldberg.Thành phần tham dự: Phòng KHCN và các cán bộ đã đăng ký.
9:00 – 11:30 tại P.101, A3  PHT Lâm Quang Đông tham gia Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở của Hoàng Trà My, đề tài Conversational opening and closing in office setting: A study based on American and Vietnamese movies (Mở thoại và kết thoại trong văn phòng: nghiên cứu trên cứ liệu phim Mỹ và phim Việt).
14:00-15:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng họp triển khai chương trình hợp tác với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn.Thành phần tham dự: PGS. Nguyễn Lân Trung, Khoa ĐT&BDNN: ông Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm, Nguyễn Việt Hùng, Đỗ Tuấn Long; bà Nguyễn Thị Quỳnh Yến (PGĐ TT.KT); ông Khoa Anh Việt, Nguyễn Tiến Dũng ( TT.CNTT-TT&HL); bà Phạm Mai Hương, bà Nguyễn Ngọc Anh (PTCNN).
THỨ TƯ, 12/9/2018  
8:00 – 11:00 tại HT tầng 2, Sunwah Ban Giám hiệu dự Hội nghị giao ban công tác Quý III/2018.

Thành phần tham dự: Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN Trường, Trưởng các đơn vị.

14:00-15:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Trưởng phòng Đào tạo, lãnh đạo Trung tâm Khảo thí Trường ĐHNN.

THỨ NĂM, 13/9/2018  
8:00-10:00 tại P410, A1 Hiệu trưởng họp xây dựng chương trình đào tạo CLC theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp.Thành phần tham dự: Các nhóm chuyên trách xây dựng chương trình đào tạo CLC theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp.
10:00-11:30 tại P410, A1 Hiệu trưởng họp với Ban chỉ đạo chương trình đào tạo CLC theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung Quốc (mở rộng).Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo chương trình đào tạo CLC theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn, Trung Quốc theo Quyết định của Hiệu trưởng và khách mời.
14:00 – 16:00 tại P.410, A1 Hiệu trưởng dự nghiệm thu đề cương môn học cho “Cộng đồng Châu Á”.Thành phần tham dự: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định của Hiệu trưởng.
14:30 – 16:30 tại P.406, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự hướng dẫn thao tác khai thác phần mềm giải pháp FACILITY LAND áp dụng cho trường học.Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách công nghệ của Phòng Quản trị, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tài sản của Phòng KHTC; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách xếp thời khóa biểu của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa ĐT&BDNN, Khoa SĐH; lãnh đạo và chuyên viên quản lý phần mềm của Trung tâm CNTT-TT&HL.
THỨ SÁU, 14/9/2018  
8:00 – 11:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Nhật Bản.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HCTH, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL, TT. ĐBCL, TT. Khảo thí, BM.TLGD, BM.NN&VHVN; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản và khách mời.
16:30-17:30 tại P509, A1 PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ bế giảng lớp tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú Công ty Samsung.Thành phần tham dự: Đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc, giáo viên phụ trách, học viên.
THỨ BẢY, 15/9/2018  
6:20 (cả ngày) tại C2, Khoa Pháp PHT Lâm Quang Đông, PHT Nguyễn Xuân Long tham gia Hội đồng thi tuyển sinh SĐH đợt 2/2018. (Tổ chức ngày 15/9-16/9/2018).Thành phần tham dự: Toàn thể Hội đồng theo Quyết định số 1894/QĐ-ĐHNN ngày 06/9/2018 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng QT thực hiện công văn số 432/CV-QLDA ngày 04/9/2018 về rà soát thiết bị Dự án PTN chuyên đề, hạn báo cáo trước ngày 10/9/2018.
  2. Khoa SĐH thực hiện công văn số 2878/ĐHQGHN-ĐT ngày 04/9/2018 về thực hiện quy định hỗ trợ học bổng cho NCS, hạn nộp báo cáo trước ngày 15/9/2018.
  3. Từ ngày 05/9-14/9/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.