TUẦN 04 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.9.2017 ĐẾN NGÀY 10.9.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 04 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 04.9.2017 ĐẾN NGÀY 10.9.2017

THỨ HAI, 04.9.2017

 • Nghỉ bù ngày 02/9/2017.

THỨ BA, 05.9.2017

 • 7h459h15 tại Trường PTCNN: Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018.

Thành phần: Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHNN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn hợp tác và phát triển; Bí thư Đoàn thanh niên Trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng Tổ chức cán bộ,  phòng Quản trị,  phòng CT&CTHSSV, Trung tâm Khảo thí, Trung tâm Nghiên cứu GDNN&ĐBCL, phòng Kế hoạch – Tài chính; toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT CNN; khách mời.

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa SĐH-TT.NCGDNN&ĐBCL- TT.NN&QTH, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Phó Bí thư Đảng ủy Ngô Minh Thủy, toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa SĐH-TT.NCGDNN&ĐBCL- TT.NN&QTH.

 • 10h0011h30 tại phòng 208A, A1: Họp giao ban Ban Giám hiệu.
 • 14h00-15h30 tại phòng101, A3: Họp rà soát công tác tổ chức thi Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, BCN Khoa Sau đại học, đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Quản trị, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng CT&CT HSSV, phòng Thanh tra và Pháp chế, Trung tâm Khảo thí; Các chuyên viên phụ trách tuyển sinh Khoa SĐH.

 • 15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Họp chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, phòng HCTH, phòng  CT&CTHSSV, phòng Quản trị, phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Phát triển nguồn lực, Trung tâm CNTT-TT&HL, Đoàn TN – Hội SV Trường, các Khoa đào tạo ĐH chính quy.

THỨ TƯ, 06.9.2017 

 • 8h3010h00 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng Quản trị, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Xuân Long (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng Quản trị.

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Hiệu trưởng làm việc với nhóm chuyên trách xây dựng Đề án tổng thể về các Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh và nhóm chuyên trách xây dựng Đề án tổng thể về các Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ theo QĐ số 1717/QĐ-ĐHNN ngày  28/8/2017 của Hiệu trưởng.

 • 14h0015h30 tại Trường PTCNN: Đại hội chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh, toàn thể Đảng viên của chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 • 14h0015h30 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Pháp, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Xuân Long (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Pháp.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: PHT Ngô Minh Thủy làm việc với phòng KHCN về triển khai kế hoạch năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể CBVC phòng Khoa học Công nghệ.

 15h3017h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy và học tập đa ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ở các nước ASEAN”.

Thành phần: Các thành viên BTC theo Quyết định số 1491b/QĐ – ĐHNN ngày 04/8/2017 của Hiệu trưởng: PHT Ngô Minh Thủy, ông Đỗ Minh Hoàng, Vũ Hải Hà, Vũ Thị Thanh Nhã, Nguyễn Văn Sơn, Lê Thị Khánh Trang, Khoa Anh Việt; cán bộ phòng KHCN.

THỨ NĂM, 07.9.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h3010h00 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Khoa NN&VH Đức, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Hà Lê Kim Anh (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Khoa NN&VH Đức.

 • 9h0011h45 tại phòng 410, A1: Khai giảng Khóa học cho Lưu học sinh Trung Quốc năm học 2017 – 2018.

Thành phần: Ông Hoa Ngọc Sơn (Trưởng Khoa ĐT&BDNN), Phòng HTPT, đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính, giáo viên và Lưu học sinh Trung Quốc.

 • 14h3016h00 tại phòng 301, A1: Họp BCH Công đoàn Trường ĐHNN về chuẩn bị Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành phần: Toàn thể các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường ĐHNN.

 • 15h3017h00 tại phòng 410, A1: Đại hội chi bộ Sinh viên, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng Ban tuyên huấn Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Sinh viên.

THỨ SÁU, 08.9.2017

 • 8h009h30 tại phòng 410, A1: Họp về chương trình dạy tiếng Anh cho sinh viên CLC Trường ĐH Công nghệ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, BCN Khoa Tiếng Anh, các giảng viên được mời.

 • 9h0010h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Phòng TCCB-KHTC-Thanh tra và Pháp chế, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Xuân Long (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Phòng TCCB-KHTC-Thanh tra và Pháp chế.

 • 14h0015h30 tại phòng 301, A1: Đại hội chi bộ Bộ môn Tâm lý Giáo dục- Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2020.

Thành phần: Đ/c Hà Lê Kim Anh (Thường vụ Đảng ủy), toàn thể Đảng viên của chi bộ Bộ môn Tâm lý Giáo dục- Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam.

THỨ BẢY & CHỦ NHẬT (09&10.9.2017)

 • 6h20 (cả ngày) tại C1, CTKP: Tổ chức thi Tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

Thành phần: Thành viên Hội đồng Tuyển sinh SĐH, toàn Ban coi thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2017.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Nghỉ lễ 02/9/2017: Các đơn vị được nghỉ từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017 (trong đó ngày 04/9/2017 nghỉ bù cho ngày thứ Bảy, 2/9/2017).
 2. Trưởng các Phòng chức năng, các Trung tâm, VP Đảng ủy, VP Đoàn thể gửi Báo cáo kết quả công tác quý III/2017 và kế hoạch quý IV/2017 về Phòng HCTH qua email doanphuongdhnn@gmail.com chậm nhất ngày 07/9/2017
 3. Phòng TCCB đầu mối phối hợp với TT.CNTT-TT&HL thực hiện công văn số 3319/ĐHQGHN-TCCB về việc triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và PR trong lĩnh vực giáo dục, hạn nộp danh sách trước ngày 07/9/20174.4
 4. Phòng CTHSSV đầu mối phối hợp với các khoa đào tạo ĐHCQ thực hiện công văn số 3299/ĐHQGHN-CTHSSV về việc chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách trước ngày 12/9/2017.