TUẦN 03, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 03, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 12/7/2021 

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

9:00 – 11:45, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 1-2-3-4-6-8-9-10-11-12). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Cao Văn Đông, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH), Dương Quỳnh Hoa, Trần Hoa Anh, Phạm Thị Minh Trang (P.TCCB), Lưu Mạnh Kiên, Trần Thị Thùy Linh, Đỗ Vũ Nhật Minh (P.HTPT); lãnh đạo và cán bộ Trung tâm ĐBCL. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ nhà trường. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường, Nguyễn Thanh Trà (P.HCTH). 

THỨ BA, 13/7/2021 

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2021”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Bình (TT. CNTT-TT&HL), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV). 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 5-13-14-15-16-22). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải, Trần Thị Thúy Ngân, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Thu Trang, Ngô Việt Tuấn, Nguyễn Thị Lan Hương (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn, Trịnh Hồng Nam (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hải Yến (TT.KT); lãnh đạo và cán bộ Trung tâm ĐBCL. 

THỨ TƯ, 14/7/2021 

 

8:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (các tiêu chuẩn 7-17-21-24-25). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Thanh Nga (P.QT), Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Hoa Ngọc Sơn, Lê Thị Vinh, Lưu Hồng Trang (K.ĐT&BDNN); lãnh đạo và cán bộ Trung tâm ĐBCL. 

14:00 – 16:30, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và các nhóm viết báo cáo tự đánh giá Trường (tiêu chuẩn 18-19-20-23). 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Hoàng Ngân, Trần Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Trần Thị Long (K.NN&VH CNNTA). 

THỨ NĂM, 15/7/2021 

 

8:00 – 9:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi giới thiệu giải pháp wifi tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản trị, Phòng Kế hoạch – Tài chính, cán bộ thuộc bộ phận CNTT của Trung tâm CNTT-TT&HL. 

9:30 – 11:00, tại P.301, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 6 THCS NN năm 2021. 

Thành phần tham dự: Hội đồng thi tuyển sinh lớp 6; các trưởng điểm thi; thành viên Ban chỉ đạo thi.  

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

PHT. Lâm Quang Đông họp rà soát nhiệm vụ với nhóm chủ chốt lĩnh vực biên – phiên dịch. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Lê Hùng Tiến (TT.NCGDNN-NN&QTH), Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Lê Hoài Ân (K.NN&VH Đức), Vương Thị Thanh Nhàn (K.SPTA). 

THỨ SÁU, 16/7/2021 

 

8:00 – 11:30, P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021. 

Thành phần tham dự: các ông bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Đỗ Hoàng Ngân (P.KHCN), Dương Quỳnh Hoa, Cù Thanh Nghị, Dương Mai Nga (P.TCCB). 

14:00, tại P.203, ĐHQGHN 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. 

14:00 – 15:30, tại P.201, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác quy hoạch 1/500 trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời. 

14:00 – 15:00, tại P.410, A1 và Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2021. 

Thành phần tham dự: Trưởng điểm, Trưởng thư ký (tại P.410, A1), Thư ký (qua Zoom Meeting). 

15:30 – 16:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tập huấn tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2021. 

Thành phần tham dự: Toàn thể hội đồng coi thi. 

THỨ BẢY, 17/7/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 18/7/2021 

 

 

 

    

                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Thứ Năm, ngày 15/7/2021, 14:00 – 15:30, tại P.301, A1: Họp về việc đánh giá nhiệm kỳ công tác, lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông & Học liệu. Thành phần tham dự: thành viên tổ công tác thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quyết định của Hiệu trưởng, toàn thể lãnh đạo và cán bộ TT.CNTT-TT&HL. 
  1. Chủ nhật, ngày 18/7/2021, 6:00 – 11:30, tại các điểm thi: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS NN năm 2021. Thành phần tham dự: Toàn bộ hội đồng thi.