TUẦN 01 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 01 NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018

THỨ HAI, 13/8/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
13:00 –14:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT-TT&HL.
13:30 –16:30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP Hiệu trưởng dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa Sư phạm tiếng Anh.Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC của Khoa Sư phạm tiếng Anh.
14:00 –15:00 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
THỨ BA, 14/8/2018  
8:00 (cả ngày) tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự buổi gặp mặt sinh viên năm thứ nhất QH2018 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.
THỨ TƯ, 15/8/2018  
8:00 –9:00 tại phòng Hội đồng Trường THPT CNN Hiệu trưởng dự họp Hội đồng giáo dục Trường THPT CNN.
8:30 –11:00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Hàn Quốc.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc và khách mời.
9:00 –11:30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP Hiệu trưởng dự Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 của Khoa Tiếng Anh.Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC của Khoa Tiếng Anh.
14:00 –15:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Viện quốc tế Pháp ngữ về số hóa công trình Khoa Pháp.Thành phần tham dự: Ông Khoa Anh Việt và ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), ông Đinh Hồng Vân (Trưởng Khoa NN&VH Pháp), ông Vũ Văn Hải (Trưởng phòng CT&CTHSSV).
THỨ NĂM, 16/82018  
8:30 –10:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Trung Quốc.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc và khách mời.
9:00 –9:30 tại P. 201, A1 Hiệu trưởng đón tiếp ngài Đại sứ các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Hà Nội.Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng HTPT, Trưởng Bộ môn và giảng viên Bộ môn NN&VH Ả Rập.
9:30 –11:30 tại HT 1, Sunwah Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Bộ môn NN&VH Ả Rập.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Bộ môn NN&VH Ả Rập và khách mời.
14:00 –16:00 tại HT 1, Sunwah PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Nga.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Nga và khách mời.
14:00 –16:00 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Lâm Quang Đông tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Đức.Thành phần tham dự:  Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Đức và khách mời.
THỨ SÁU, 17/8/2018  
8:30 –10:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa NN&VH Pháp.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa NN&VH Pháp và khách mời.
10:00 –11:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Quản lý Dự án ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Ông Khoa Anh Việt và ông Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), ông Phạm Văn Kim (Trưởng phòng QT).
13:30 –16:30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Khoa Sư phạm tiếng Anh.Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Phòng Quản trị, Phòng KHCN, Phòng HTPT, TT.CNTT-TT&HL; Ban chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Sư phạm tiếng Anh và khách mời.