TS. Chử Thị Bích – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Chử Thị Bích – Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Chử Thị Bích hiện là giảng viên tại Bộ môn Ngôn ngữ và văn Hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. TS. Chử Thị Bích Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, khoa Ngữ Văn năm 1993. Từ năm 1995 đến 1999 giảng dạy tại trường Trung học Cơ sở Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội. Từ năm 1999 đến năm 2001 đi học cao học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ Năm 2002 đến 2007 đi nghiên cứu sinh tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà Nước năm 2008. Về công tác tại trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ năm 2006. Các môn tham gia giảng dạy ở bậc đại học: Tiếng Việt thực hành, Nhập môn Việt ngữ học, Dẫn luận ngôn ngữ, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Liên hệ

ĐT: 0983046243

Email: bichcn@yahoo.com

3. Hướng nghiên cứu

Ngôn ngữ học đại cương; Việt ngữ học; Văn hóa Việt Nam

4. Đề tài nghiên cứuTS. Chử Thị Bích hiện là Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và văn Hóa Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Đề tài cấp Trường, Những khó khăn của sinh viên nước ngoài khi học hệ thống âm vị tiếng Việt, 2013.

5. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS. Chử Thị Bích là “Một số biện pháp sử dụng ngôn ngữ biểu hiện phép lịch sự trong hành vi cho tặng”, Tạp chí ngôn ngữ số 5, trang 52, năm 2002; Tìm hiểu ngữ nghĩa nhóm từ đồng nghĩa cho tặng trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ số 11, trang 75, năm 2006; Hành động ngôn ngữ gián tiếp cho tặng trong giao tiếp của người Việt, Tạp chi Ngôn ngữ số 10, trang 40, năm 2007.        Ngoài ra còn có một số bài trình bày tại các hội nghị hội thảo khác.