Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt trang thông tin điện tử mới – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ ra mắt trang thông tin điện tử mới

Ngày nay, mọi hệ thống thông tin đền hướng đến môi trường Internet. Vì vậy, website đang ngày càng là một yếu tố đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng lớn đến nhận thức của xã hội về hình ảnh, giá trị và tiềm năng phát triển của mỗi đơn vị. Nhận biết được điều này, Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Quốc gia Hà Nội đã luôn ý thức và xây dựng trang thông tin điện tử từ rất sớm.

Sau một thời gian dài sử dụng website cũ, nhận thấy dù đã thực hiện tốt chức năng nhưng vẫn cần xây dựng nên một trang thông tin mới để cập nhật công nghệ. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thời đại, nâng cao chất lượng chuyển tải thông tin, đồng thời đẩy mạnh hiệu quả truyền thông, Nhà trường đã quyết định xây dựng một website mới với giao diện đẹp, tính năng tối ưu hơn.

30-12-2016-5-03-28-chWebsite mới được tạo nên từ sự đóng góp ý kiến tích cực của rất nhiều đơn vị

Ngày 01/01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức ra mắt website mới tại địa chỉ: ulis.vnu.edu.vn. Đây là thành quả sau một thời gian dài tìm hiểu, nghiên cứu của Ban Giám hiệu, cán bộ Trung tâm CNTT-TT&HL và các đơn vị liên quan để tạo ra một trang web hiện đại, cung cấp thông tin về ULIS hiệu quả hơn, tối ưu tương tác với người sử dụng.

30-12-2016-5-04-10-chWebsite mới có giao diện bắt mắt, tính năng được tối ưu hóa

Cùng với 18 trang web của các đơn vị trực thuộc, trang web chính thống mới sẽ phục vụ hiệu quả cho việc quảng bá hình ảnh của trường đến xã hội, hỗ trợ công tác điều hành, tổ chức và quản lý và hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tích cực đưa trang web vào ứng dụng hiệu quả trong công tác truyền thông, giúp phục vụ bạn đọc hiệu quả hơn nữa.

Nguyễn Thủy – Việt Khoa/ULIS Media