Triển khai áp dụng Hành chính Một cửa cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển khai áp dụng Hành chính Một cửa cho cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày 3/6/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận phối hợp giữa 3 phòng là Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Khoa học Công nghệ trong việc triển khai Hành chính Một cửa cho cán bộ.

Tham dự buổi lễ có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và các chuyên viên của 3 đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long đã chia sẻ về chủ trương và quyết tâm của Nhà trường trong triển khai áp dụng Hành chính Một cửa tại ULIS. Việc triển khai Hành chính Một cửa cho cán bộ sẽ là bước thử nghiệm cần thiết để chuẩn bị cho việc triển khai cho sinh viên sau này. Ban Giám hiệu đánh giá cao Phòng HCTH, Phòng TCCB và Phòng KHCN là 3 đơn vị tiên phong trong hoạt động này và mong các đơn vị phối hợp chặt chẽ để triển khai. Lễ ký kết nội bộ đầu tiên tại ULIS này là sự kiện lịch sử, đánh dấu mốc sự kiện giúp giảm thời gian, công sức trong giải quyết 40 thủ tục hành chính công.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các phòng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và thể hiện sự đồng thuận nhất trí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả hoạt động này.

Quy chế tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (Ban hành theo Quyết định số 1276/QĐ-ĐHNN ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐHNN – ĐHQGHN) chỉ rõ quy định nguyên tắc làm việc, trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Bộ phận Một cửa, Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường.

Theo đó, Bộ phận Một cửa là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cán bộ để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền giải quyết, nhận và trả kết quả cho cán bộ. Quy trình giải quyết tại Bộ phận Một cửa đối với cán bộ phải được triển khai thống nhất trong toàn Trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong Trường dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Các đơn vị trong Trường có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận Một cửa để giải quyết các thủ tục tại Quy chế.

Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 1. Công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, các mẫu biểu trên Website của Trường. Cán bộ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa theo Quy chế này không phải trực tiếp đến bất kỳ đơn vị nào khác trong Trường để làm việc. 2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Một cửa. 3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong toàn Trường trong giải quyết công việc.

Quy chế tạm thời này gồm 40 thủ tục dành cho cán bộ, bắt đầu thực hiện từ ngày 03/6/2019 qua Bộ phận Một cửa, tầng 1 nhà A1 (Một số thủ tục chấp nhận hình thức nộp hồ sơ qua thư điện tử tại ulisfasttrack@vnu.edu.vn). Tham khảo chuyên trang về Hành chính Một cửa tại đây: http://ulis.vnu.edu.vn/ulisfasttrack/.

Những thủ tục áp dụng tại Bộ phận Một cửa từ 3/6:

 • Thủ tục 01. Trình ký các thông báo, công văn, quyết định, tờ trình, biên bản của các đơn vị trong Trường
 • Thủ tục 02. Xác nhận chữ ký của cán bộ tham gia nhận xét luận văn, luận án của học viên thạc sỹ, tiến sỹ; giới thiệu học sinh, sinh viên đi du học
 • Thủ tục 03. Xác nhận Giấy đi đường cho cán bộ trong Trường
 • Thủ tục 04. Giấy giới thiệu cán bộ, giáo viên đi làm thẻ đọc sách, đi nhận bưu phẩm
 • Thủ tục 05. Chứng thực các văn bản do Hiệu trưởng ký và Phó Hiệu trưởng ký
 • Thủ tục 06. Xin đi công tác, hội thảo, bồi dưỡng nước ngoài ngắn hạn
 • Thủ tục 07. Giấy xác nhận là cán bộ đang công tác tại Trường
 • Thủ tục 08. Xin nghỉ hưu trước tuổi
 • Thủ tục 09. Thu nhận đi nghiên cứu, học tập thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài
 • Thủ tục 10. Hồ sơ nghỉ thai sản
 • Thủ tục 11. Xin trở lại công tác sau khi nghỉ thai sản
 • Thủ tục 12. Xin cấp lại thẻ BHYT, thay đổi nơi khám, chữa bệnh
 • Thủ tục 13. Giải quyết chế độ nghỉ ốm đau
 • Thủ tục 14. Xin nghỉ chế độ hưu
 • Thủ tục 15. Cử cán bộ dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ trong nước
 • Thủ tục 16. Dự thi tuyển viên chức
 • Thủ tục 17. Công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 • Thủ tục 18. Kéo dài thời gian công tác
 • Thủ tục 19. Thôi việc/ chấm dứt hợp đồng làm việc/ chấm dứt hợp đồng lao động
 • Thủ tục 20. Xác nhận lý lịch khoa học của cán bộ
 • Thủ tục 21. Xác nhận thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho cán bộ, giảng viên của Trường
 • Thủ tục 22. Xác nhận đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 • Thủ tục 23. Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
 • Thủ tục 24. Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 • Thủ tục 25. Đăng ký viết sách chuyên khảo
 • Thủ tục 26. Xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN
 • Thủ tục 27. Xin gia hạn và thay đổi nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
 • Thủ tục 28. Đăng ký tổ chức hội thảo quốc tế
 • Thủ tục 29. Đăng ký tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế
 • Thủ tục 30. Đăng ký tổ chức hội thảo, tọa đàm trong nước
 • Thủ tục 31. Xác nhận bài báo được chấp nhận đăng trên Tạp chí nghiên cứu nước ngoài
 • Thủ tục 32. Xin hỗ trợ kinh phí khi có bài báo đăng tạp chí ISI, Scopus, tạp chí quốc tế, nước ngoài, báo cáo hội thảo quốc tế tại nước ngoài
 • Thủ tục 33: Cử cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài
 • Thủ tục 34. Xin đi du lịch, thăm thân
 • Thủ tục 35. Cử cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ ở trong nước
 • Thủ tục 36. Cử cán bộ đi hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước
 • Thủ tục 37. Gia hạn thời gian học tập trong nước
 • Thủ tục 38. Thu nhận cán bộ đi học thạc sỹ, tiến sỹ trong nước trở về Trường công tác
 • Thủ tục 39. Xin nghỉ không hưởng lương/ nghỉ ốm đau
 • Thủ tục 40. Xin thu nhận trở lại công tác sau khi nghỉ không hưởng lương/ nghỉ ốm

Đọc cụ thể quy chế tại ĐÂY.

Buổi lễ ký kết đã kết thúc tốt đẹp, hứa hẹn những đổi mới hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính công tại ULIS.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media