Tra cứu mã số sinh viên dành cho sinh viên trúng tuyển thẳng ĐHCQ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu mã số sinh viên dành cho sinh viên trúng tuyển thẳng ĐHCQ năm 2021

TRA CỨU MÃ SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN THẲNG

1. Thí sinh tra cứu bằng Số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ.
2. Mọi thông tin thắc mắc, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (ĐT: 0979292969, email: phongdaotaoulis@gmail.com).