Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 28/03/2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày 28/03/2021

TRA CỨU KẾT QUẢ THI THỬ LỚP 10 THPT CNN NGÀY 28/3/2021

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã cấp để tra kết quả thi. 

Trong trường hợp thí sinh không nhận được “Mã tra cứu”, đề nghị Quý phụ huynh dùng số điện thoại đã khai báo khi đăng ký dự thi nhắn tin vào số 0979292969 để được cấp lại “Mã tra cứu”