Tra cứu kết quả thi, thông báo nhập học, phúc khảo kỳ thi vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả thi, thông báo nhập học, phúc khảo kỳ thi vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ năm 2022


TRA CỨU KẾT QUẢ THI LỚP 6

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã được nhắn tin vào số điện thoại đăng ký trong hồ sơ để tra cứu kết quả thi. 

Trong trường hợp thí sinh không nhận được “Mã tra cứu”, đề nghị Quý phụ huynh dùng số điện thoại đã khai báo khi đăng ký dự thi nhắn tin vào số 0988464286 để được cấp lại Mã tra cứu (chỉ nhắn tin, không gọi điện).

Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi theo thời gian sau:

  • Từ 13:00 – 17:00, Thứ Sáu ngày 10/6/2022;
  • Từ 8:00 – 11:00. Thứ Bảy ngày 11/6/2022.

Phụ huynh và học sinh xem thông báo phúc khảo bài thi <<tại đây >>>  và tải mẫu đơn phúc khảo bài thi <<tại đây >>>

Nhà trường tổ chức nhập học từ 8:00 – 11:30, Chủ nhật ngày 12/6/2022. Phụ huynh và học sinh xem thông báo nhập học chi tiết <<tại đây >>>