Tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh 08/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Anh 08/2018

TRA CỨU KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NGÀY 08/2018

Lưu ý:
– Tra cứu theo tên có thể là òa, úy hoặc oà uý.