Tổ chức nghiệm thu Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức nghiệm thu Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016

Ngày 25/09/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi nghiệm thu Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh làm chủ tịch hội đồng.

Tham dự buổi nghiệm thu còn có toàn thể thành viên Hội đồng, nhóm xây dựng báo cáo, khách mời và các cán bộ quan tâm đến báo cáo.

Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam do Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đề xướng và thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015 và được xác định là một trong những sản phẩm quan trọng trong Chiến lược phát triển Khoa học – Công nghệ của Nhà trường. Báo cáo có mục đích cung cấp một bức tranh chung về các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ trong một năm tại Việt Nam, đánh giá và phân tích những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ Việt Nam được xã hội quan tâm, đưa ra những kiến nghị làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam.

Trong buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Ngọc Anh đã trình bày báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên 2016. Qua đó, Nhóm xây dựng Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết qua nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, Nhóm nhận thấy rằng để nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam hiện nay thì cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng một nền tảng giáo dục ngoại ngữ vững chắc, vì vậy Nhóm xây dựng báo cáo đã chọn chủ đề cho Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016 là NỀN TẢNG CHO CHẤT LƯỢNG.

 


Nhóm xây dựng báo cáo

Để thực hiện Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016, Nhóm xây dựng báo cáo đã tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu, số liệu và ý kiến từ các nguồn khác nhau, tiến hành khảo sát bằng phiếu đối với gần 10.000 đối tượng và phỏng vấn trực tiếp đối với hơn 300 đối tượng là các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và giáo viên, sinh viên và học sinh phổ thông các cấp, phụ huynh học phổ thông ở các địa phương đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, ở cả khu vực đồng bằng và miền núi, thành thị và nông thôn.

Nội dung chính của Báo cáo đề cập tới các yếu tố nền tảng trọng yếu của quá trình giáo dục ngoại ngữ như người dạy và người học, phương pháp giảng dạy, tài liệu, giáo trình và sách giáo khoa, chuẩn đầu ra và kiểm tra đánh giá ở cả khu vực phổ thông và đại học. Ngoài ra, báo cáo còn có một phần rất quan trọng đó là đề cập tới hoạt động dạy và học ngoại ngữ ngoại khóa hay còn được gọi là Cộng đồng học tập ngoại ngữ.

Các thành viên tham dự

Cũng trong buổi nghiệm thu cấp trường, các thành viên tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện báo cáo. Báo cáo Giáo dục ngoại ngữ thường niên Việt Nam 2016 được đánh giá sẽ là tài liệu tin cậy và hữu ích đối với giáo dục ngoại ngữ của Việt Nam.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media