Tích cực triển khai Đề án thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tích cực triển khai Đề án thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Ngày 24/09/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức buổi họp triển khai Đề án thúc đẩy văn hóa đọc trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Tham gia buổi họp có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng Đào tạo Hà Lê Kim Anh, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Nguyễn Đoàn Phượng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài Chính Lê Văn Tuyển, Phó Trưởng phòng Chính trị & Công tác HSSV Nguyễn Huyền Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội Sinh viên Đặng Huyền Thư và Ban Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL gồm Giám đốc Khoa Anh Việt, Phó Giám đốc Trịnh Tuấn Hải và Phó Giám đốc Dương Khánh Linh.

Buổi họp nằm trong kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN và tổ chức cuộc thi viết review sách ngoại văn của Trung tâm CNTT-TT&HL.

Mở đầu cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Dương Khánh Linh đã có bài phát biểu thuyết trình về bản kế hoạch triển khai Đề án cũng như dự kiến kế hoạch tài chính của Đề án.

Tiếp nối bài phát biểu thuyết trình là các tham luận, phản biện và đóng góp ý kiến đến từ đại diện các đơn vị có liên quan.

Phát biểu trong buổi họp, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL Khoa Anh Việt cho biết việc triển khai Đề án thúc đẩy văn hoá đọc trong sinh viên sẽ gắn với bộ phận Học liệu bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ đến công tác Truyền thông để truyền tải thông tin một cách đầy đủ và kịp thời nhất đến với sinh viên. Ông nhấn mạnh bốn nhóm giải pháp phát triển văn hoá đọc mà bộ phận học liệu đã đề ra gồm: gắn chương trình đào tạo với học liệu; phát triển phong trào đọc trong Nhà trường, tổ chức hướng dẫn bạn đọc khai thác học liệu hiệu quả; phát triển dịch vụ học liệu.

Trong phát biểu tổng kết cuộc họp, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo về các nhiệm vụ mà nòng cốt thực hiện là bộ phận Học Liệu của Trung tâm CNTT-TT&HL bên cạnh sự phối hợp đến từ các đơn vị có liên quan để từng bước triển khai bản Đề án một cách có hiệu quả nhất.

Kết thúc buổi họp hôm nay, Hiệu trưởng sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị về vấn đề này vào ngày 1/10/2018.

                                                                                                        Đào Trung – Việt Khoa/ULIS Media