Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học UNC 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học UNC 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội xin mời các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ cho Hội thảo khoa học quốc gia 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”.