Thông tin về Hội thảo “Đầu tư trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin về Hội thảo “Đầu tư trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Ngày 9/11/2020, từ 14h đến 17h tại Hội trường tầng 2 Sunwah, Trường ĐH Ngoại ngữ phối hợp với Ban KHCN của ĐHQGHN sẽ tổ chức hội thảo “Đầu tư trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Link đăng ký: http://bit.ly/Hoithao%C4%90TKN%C4%90MST