Thông báo về việc tổ chức nghỉ hè năm 2019 cho CBVCLĐ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức nghỉ hè năm 2019 cho CBVCLĐ

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2018-2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường về việc tổ chức nghỉ hè cho cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCLĐ); Căn cứ kết quả lấy ý kiến tham khảo của các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc; Căn cứ các chương trình chào tour gửi đến Công đoàn Trường, Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Tổ chức Công đoàn Trường đã tiến hành xem xét và thống nhất kế hoạch tổ chức 03 chương trình nghỉ hè – nghỉ dưỡng – tham quan, du lịch hè năm 2019 (sau đây gọi tắt là chương trình) như sau:

  1. Chương trình

Chương trình 1: Chương trình nghỉ dưỡng, tham quan Hà Nội – Cát Bà – Hà Nội, 03 ngày 02 đêm, (dự kiến từ ngày 15-17/07/2019)

Chương trình 2: Chương trình tham quan, du lịch Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội, 04 ngày 03 đêm (dự kiến khởi hành từ ngày 10-15/07/2019 )

Chương trình 3: Chương trình tham quan, du lịch Hà Nội – Thái Lan – Hà Nội, 05 ngày 04 đêm (dự kiến khởi hành từ 20 – 25/07/2019)

  1. Đối tượng và điều kiện tham gia

– Đối tượng tham gia các chương trình do Công đoàn Trường tổ chức và được hưởng định mức hỗ trợ kinh phí của Nhà trường là cán bộ, viên chức trong biên chế, cán bộ hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội hiện đang công tác tại Trường. Đây cũng là căn cứ để tính tổng số CBVCLĐ (số liệu do phòng TCCB cung cấp) và phân bổ chỉ tiêu hàng năm cho các đơn vị theo tỷ lệ quy định.

– Đối tượng thuộc diện nói trên nhưng không được hưởng định mức hỗ trợ kinh phí của Nhà trường, nếu:

a). Là cán bộ hợp đồng có đóng BHXH chưa đủ 12 tháng;

b). CBVCLĐ không đạt danh hiệu thi đua trong năm học;

c). CBVCLĐ đã tham gia chương trình và được hưởng định mức hỗ trợ kinh phí của Nhà trường trong 2 năm liền trước đó.

  1. Định mức hỗ trợ kinh phí và phân bổ chỉ tiêu CBVCLĐ tham gia chương trình hàng năm

3.1. Định mức hỗ trợ kinh phí

            Nhà trường hỗ trợ kinh phí cho mỗi CBVCLĐ tham gia chương trình được cử đi theo chỉ tiêu hàng năm là 3.000.000đ/suất/năm.

3.2. Phân bổ chỉ tiêu

            – Hàng năm, các đơn vị được bình xét, cử CBVCLĐ tham gia chương trình và được hưởng định mức hỗ trợ kinh phí của Nhà trường theo tỷ lệ 1/10 người/năm trên tổng số CBVCLĐ thuộc diện đối tượng theo quy định. BCH Công đoàn Trường thực hiện phân bổ chỉ tiêu theo tỷ lệ căn cứ danh sách CBVCLĐ của đơn vị do Phòng Tổ chức Cán bộ cung cấp.

            – Đơn vị có dưới 10 người được cử 01 người/năm và số năm được phân bổ chỉ tiêu đúng với số CBVCLĐ thuộc diện đối tượng theo quy định của đơn vị. Đơn vị có dư từ 06 người trở lên được cử thêm 01 người. Đối với những đơn vị có số CBVCLĐ lẻ theo tỷ lệ quy định, BCH Công đoàn Trường có trách nhiệm cân đối, điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu để bảo đảm công bằng, bảo đảm đủ số lượt đi tương ứng với số CBVCLĐ thuộc diện đối tượng theo quy định.

            – Chỉ tiêu phân bổ cho công đoàn các đơn vị năm nào được thực hiện cho năm đó, không tính ghép cho năm khác.

            – Để phát huy tác dụng, mục đích của việc tổ chức chương trình, công đoàn các đơn vị cần tổ chức bình xét, cử những CBVCLĐ có nhiều đóng góp, nhiều thành tích đạt được trong các hoạt động của Nhà trường, của đơn vị và quan tâm ưu tiên những CBVCLĐ sẽ nhận quyết định nghỉ hưu trước ngày 15/8 trong năm học tới.

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Công đoàn các đơn vị thực hiện bình xét, cử người theo bảng phân bổ chỉ tiêu  ở bảng kèm theo, hướng dẫn tại của Ban Thường vụ Công đoàn Trường.

            Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức cho CBVCLĐ đăng ký tham gia chương trình cụ thể tại đường dẫn sau: https://forms.gle/YT62ZMDH1vVrUq5v8.

Hạn cuối gửi danh sách về Văn phòng Công đoàn (Đ/c Đoàn Thị Hồng Hải, DĐ: 0917.744.616, Email: haidoan.ulis@gmail.com) là ngày 13/6/2019.

4.2. Trên cơ sở tổng hợp danh sách đăng ký của công đoàn các đơn vị, Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Công đoàn Trường sẽ thực hiện ký kết hợp đồng tổ chức các tour theo quy định hiện hành, tổ chức gặp mặt toàn đoàn và đại diện đơn vị tổ chức tour trước khi đi để thông báo chính thức, thống nhất chương trình chi tiết, giá tiền…

* Ghi chú: Đơn giá  thông báo trong Thông tin về 3 chương trình (gửi kèm theo) là đơn giá tại thời điểm chào tour và Công đoàn Trường chưa có danh sách đăng ký số lượng và người đi cụ thể của các đơn vị. Đơn giá chính thức có thể thay đổi ít nhiều, tùy thuộc vào kết quả đăng ký của các đơn vị (số lượng) và giá vé máy bay tại thời điểm đăng ký đặt vé.

            Đối với các cá nhân đăng ký vào những tour không đủ số lượng tổ chức thành đoàn, BCH Công đoàn Trường sẽ có thông báo và trao đổi cụ thể để có phương án chuyển đổi hoặc ghép đoàn trên cơ sở đáp ứng tối đa nguyện vọng của cán bộ.

Việc tổ chức các chương trình nghỉ hè cho tập thể do tính chất đặc thù nên có những khó khăn riêng, rất mong được công đoàn các đơn vị chia sẻ và quan tâm khẩn trương thực hiện những công việc cần thiết theo tinh thần công đoàn các cấp và CBVCLĐ cùng tích cực và cùng có trách nhiệm trong việc tổ chức – tham gia chương trình nghỉ hè cho CBVCLĐ.

Đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc quan tâm sớm thông báo đến toàn thể CBVCLĐ của đơn vị được biết và thực hiện nghiêm túc, đúng hạn những quy định, hướng dẫn đề ra.

Để biết thêm thông tin chi tiết, công đoàn các đơn vị có thể liên hệ Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Tổ chức Công đoàn Trường (các đc Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thùy Linh, Đoàn Thị Hồng Hải.)