Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho viên chức và người lao động – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho viên chức và người lao động

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và phê duyệt của Ban Giám hiệu giao cho Công đoàn làm đầu mối tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, viên chức (CBVC) Nhà trường và căn cứ kết quả họp Ban Thường vụ Công đoàn về việc triển khai công tác tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho CBVC (lựa chọn cơ sở y tế, nội dung khám sức khỏe…), Ban Chấp hành Công đoàn Trường thông báo về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022 như sau:

1. Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ: Bệnh viện E Trung ương, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổ chức lấy máu, nước tiểu xét nghiệm tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

2. Nội dung khám: Theo gói xét nghiêm đã được phê duyệt, theo Bảng báo giá của Bệnh viện (gửi kèm theo) gồm xét nghiệm cơ bản và các hạng mục tầm soát bệnh. Bên cạnh các hạng mục được cung cấp theo gói khám, cán bộ có thể đăng ký thêm và tự chi trả các phần bổ sung không nằm trong gói khám cơ bản đã được Nhà trường phê duyệt.

3. Đối tượng: CBVC, lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội hiện đang công tác tại Trường và CBVC nghỉ hưu trong năm 2021.

4. Lịch lấy máu, nước tiểu xét nghiệm:

4.1. Lịch lấy máu, nước tiểu  xét nghiệm: (Yêu cầu không ăn sáng)

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Thời gian: Các buổi sáng (7h30’-10h30’) từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022. Các trường hợp không lấy máu được trong thời gian này sẽ lấy trực tiếp tại Bệnh viện vào các ngày khám

+ Buổi sáng Thứ Tư: ngày 07/12/2022

 Ban Giám hiệu; các khoa: NN&VH Nhật Bản, Bộ môn NN & VH Ả Rập; các phòng chức năng; các trung tâm, văn phòng các đoàn thể, Khoa ĐT & BD Ngoại ngữ, Trường THCS Ngoại ngữ.

+ Buổi sáng Thứ Năm: ngày 08/12/2022

Khoa NN&VH các nước nói Tiếng Anh, NN&VH Đức, NN & VH Hàn Quốc; Sau Đại học; các bộ môn trực thuộc Trường, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

          + Buổi sáng Thứ Sáu, ngày 09/12/2022

Khoa Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh, khoa NN&VH Nga, NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc.

Mỗi buổi sáng chia làm 2 ca: Ca 1 từ 7h30 đến 09h00, ca 2 từ 09h00 đến 10h30. Căn cứ kết quả đăng ký của các đơn vị, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị hồ sơ cụ thể để buổi xét nghiệm nhanh và khoa học.

4.2. Lịch khám sức khỏe.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho các đơn vị từ ngày 12 đến 16 tháng 12 năm 2022. Căn cứ đăng ký số lượng cán bộ đăng ký của các đơn vị, Công đoàn Trường sẽ có thông báo số 2 về việc phân chia ca khám cụ thể.

5. Một số đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám sức khỏe:

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đáp ứng đề nghị của CBVC và Công đoàn các đơn vị, BCH Công đoàn Trường chủ trương thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

a) Nhà trường cung cấp cho 02 đối tượng là nam giới và nữ giới. Mỗi đối tượng tương ứng một gói khám cơ bản.

Bên cạnh gói khám cơ bản, CBVC, người lao động có thể lựa chọn các hạng mục khám thêm. CBVC có nhu cầu đăng kí thêm các nội dung khác sẽ có Bác sĩ tư vấn tại ngày lấy máu xét nghiệm để đăng ký và phải tự thanh toán số tiền vượt trội trực tiếp cho Bệnh viện.

Khi đăng kí thêm nội dung khám, có thể phải thực hiện lịch khám riêng theo bố trí của Bệnh viện.

Sau khi có danh sách đăng kí các gói khám BTC sẽ gửi mã hồ sơ khám đến các đơn vị để CBVC đến đi lấy máu xét nghiệm tại Hội trường Vũ Đình Liên.

b) Để giảm thiểu sự chờ đợi cho CBVC khi đi khám sức khỏe sau khi có danh sách đăng ký khám của các đơn vị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và có Thông báo phân công cụ thể ngày khám, buổi khám, ca khám (02 ca/ngày). CBVC và Ban tổ chức có trách nhiệm thực hiện đúng lịch, đúng khung giờ khám được thông báo. Trường hợp thay đổi thời gian khám phải báo trước với Ban tổ chức ít nhất 2 ngày trước buổi khám để Ban tổ chức sắp xếp và thông báo lại. Những trường hợp không báo trước sẽ phải đi khám vào ngày dự phòng cuối đợt để đảm bảo việc khám sức khỏe đạt hiệu quả tốt nhất.

c) Để đảm bảo việc xét nghiệm đúng ca theo đăng ký của cán bộ và sự sắp xếp của Ban Tổ chức, Công đoàn Trường sẽ có hồ sơ cho từng cán bộ để việc khám sức khỏe đảm bảo yêu cầu về nội dung khám và thời gian khám của cán bộ.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. BCH Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBVC Nhà trường năm 2022 do đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Trường làm Trưởng ban. Ban Tổ chức cử cán bộ công đoàn có mặt thường trực tại địa điểm khám sức khỏe trong tất cả các buổi khám theo lịch.

6.2. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm thông báo và tổ chức cho CBVC của đơn vị (theo đúng đối tượng được quy định trên đây) đăng ký khám sức khỏe đợt này (đăng ký đúng và đầy đủ theo mẫu gửi kèm). Danh sách đăng ký của các đơn vị (gồm 01 bản in có chữ ký Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn và bản điện tử – file đính kèm Email phục vụ cho việc tổng hợp danh sách chung) gửi về Ban Tổ chức (qua đồng chí Đoàn Hồng Hải, Ủy viên Ban thường vụ, cán bộ chuyên trách Văn phòng Công đoàn trường, Email: haidoan.ulis@gmail.com trước ngày 04/12/2022.

          Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc cần có mặt tại địa điểm khám sức khỏe theo lịch phân công cho CBVC của đơn vị để phối hợp với Ban Tổ chức xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh.

6.3. CBVC đã đăng ký khám có trách nhiệm đi khám đầy đủ và đúng theo lịch, giúp cho kế hoạch tổ chức khám không bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến lịch khám của các đơn vị khác cũng như gây khó khăn cho Bệnh viện. Trường hợp đến khám không đúng theo lịch phải chịu sự bố trí tổ chức khám của Bệnh viện. Những vấn đề phát sinh trong quá trình khám sức khỏe liên quan đến cá nhân cần thông báo, trao đổi với Chủ tịch/Tổ trưởng công đoàn đơn vị hoặc thành viên Ban Tổ chức thường trực tại địa điểm khám sức khỏe.